Giáo Xứ Đức Tin

Giáo Xứ Đức Tin


Giờ Lễ :
- Từ thứ Hai đến thứ Sáu : sáng 05:00 giờ, chiều 17:30 giờ 
- Thứ Bảy : sáng 05:00 giờ, chiều 17:00 giờ
- Chủ Nhật : sáng 05:00 giờ và 07:15 ( lễ Thiếu nhi ), chiều 17:00 giờ

Giờ chầu Thánh Thể : 
Thứ Năm hàng tuần và thứ sáu đầu tháng sau lễ 17:30 giờ
- Riêng thứ Năm đầu tháng Mình Thánh Chúa được đặt đến 22:00 giờ

Giải tội : Sau mỗi Thánh lễ chiều ngày thường

LM Chính xứ : Vinh Sơn Nguyễn Đức Sinh từ năm 2012