Sinh hoạt tháng 9 tại TTMV

Vào lúc 18g30 thứ ba tuần thứ 2 mỗi tháng. Các học viên trong ban Media họp mặt và chia sẻ kinh nghiệm,phân công , hôm nay lớp học Media học thêm phần chỉnh sửa âm thanh bằng Sound Forge Pro v10 do Anh Tuấn hướng dẫn.

từ trái qua (Ngồi) M.Quyết_Đình Luật_Anh Tuấn_Sơ Duyên Sa_Nghiêm
                   (Đứng) Tiến Hương_Thanh Phùng

Xem thêm Hình xin click vào đây-Muc vu Truyên Thông;
.https://www.facebook.com/photo.phpfbid=456405791135109&set=pcb.513251212086944&type=1&theater