MVTT Tán Trợ

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 48
GD.MVTT.TGP.SÀI GÒN 25-4-2014 LỄ THÁNH MARCO BỔN MẠNG LIÊN NHÓM TÁN TRỢ, KHUYẾT TẬT, CỘNG TÁC VIÊN TẠI GIÁO XỨ NAM HÒA,GIÁO HẠT CHÍ HÒA TGP.TP.HỒ CHÍ MINH


 CHA GIUSE VŨ HỮU HIỀN VÀ CHA GIUSE TRẦN VĂN LƯU ĐỒNG TẾ TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN 29-4-2017

29-4-2017 MỪNG LỄ THÁNH MARCO BỔN MẠNG MVTT.TÁN TRỢ,KHUYẾT TẬT,CỘNG TÁC VIÊN
 


MVTT.CÁC CẤP CHỤP HÌNH LƯU NIỆM VỚI QUÝ CHA


RƯỚC ĐOÀN ĐỒNG TẾ

CHA GIUSE SINH HOẠT VỚI ANH CHỊ EM TRƯỚC GIỜ LỄ

 LỜI CÁM ƠN SAU THÁNH LỄ TẠ ƠN