Lược sử

 MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG TÁN TRỢ
          TGP.TP.HỒ CHÍ MINH

-NGÀY THÀNH LẬP  :27-10-2012

-LỄ RA MẮT  27-10-2012 TẠI GX.NAM HÒA. HẠT CHÍ   HÒA.

  TGP.TP.HỒ CHÍ MINH

-BỔN MẠNG:THÁNH SỬ  MARCO 

-LỄ KÍNH 25-04 HÀNG NĂM.

-SỐNG LINH ĐẠO TRUYỀN THÔNG.

-HẰNG NGÀY CẦU NGUYỆN HỖ TRỢ CHO SINH HOẠT MVTT CỦA GIÁO PHẬN.

-HỌP MẶT VÀ TĨNH TÂM TRƯỚC NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

 VÀ NGÀY BỔN MẠNG CỦA NHÓM TÁN TRỢ.

-HỌP MẶT VÀ ĐỒNG TỔ CHỨC NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI.

CHA TRƯỞNG BAN MVTT.TGP.SÀI GÒN GIUSE VŨ HỮU HIỀN

 -LINH MỤC ĐỒNG HÀNH: CHA GIUSE TRẦN VĂN LƯU 

-TRƯỞNG NHÓM : ÔNG ANTON NGUYỄN BÍCH TÂN

-PHÓ TRƯỞNG NHÓM : BÀ MARIA TRẦN THỊ THẢO . KIÊM THỦ QUỸ . KIÊM PHỤ TRÁCH THÀNH VIÊN TÁN TRỢ LIÊN NHÓM GIA ĐỨC THIÊM

-THƯ KÝ : ÔNG PHANXICO X.V. TRẦN VĂN LUẬT

-ỦY VIÊN : ÔNG GIOAN B.T HOÀNG QUANG HUY.PHỤ TRÁCH THÀNH VIÊN TÁN TRỢ LIÊN NHÓM HẠT CHÍ THỌ NHÌ.

-ỦY VIÊN : BÀ TERESA TRẦN THỊ TUYẾT NGA ,PHỤ TRÁCH THÀNH VIÊN TÁN TRỢ LIÊN NHÓM HẠT.GÒ MỚI MÔN.

-ỦY VIÊN : ÔNG PHAOLO NGUYỄN KHÔI,PHỤ TRÁCH THÀNH VIÊN TÁN TRỢ LIÊN NHÓM HẠT SÀI ĐÌNH NHUẬN.