Nhóm Tán Trợ

Liên nhóm Sài Định Nhuận:
- MVTT Sài Gòn Chợ Quán :00
- MVTT Tân Định  : 03
- MVTT Phú Nhuận  : 00

Liên nhóm Gia Đức Thiêm:
- MVTT Gia Định    : 00
- MVTT Thủ Đức    : 03
- MVTT Thủ Thiêm: 20

Liên nhóm Chí Thọ Nhì:
- MVTT Chí Hòa: 07
- MVTT Phú Thọ: 02
- Tân Sơn Nhì   : 27

Liên nhóm Gò Mới Môn:
- MVTT Gò Vấp    : 02
- MVTT Xóm Mới  :00
- MVTT Hóc Môn  :17

Liên nhóm An Chiếu:
- MVTT Bình An     : 20
- MVTT Xóm Chiếu : 00
     Tổng cộng tháng 9-2013 có 102 thành viên tán trợ.

Liên nhóm Khuyết Tật