Nhóm Cộng Tác Viên

Liên nhóm Sài Định Nhuận:

- MVTT Sài Gòn:
- MVTT Tân Định:
- MVTT Phú Nhuận:

Liên nhóm Gia Đức Thiêm:
- MVTT Gia Định
- MVTT Thủ Đức
- MVTT Thủ Thiêm

Liên nhóm Chí Thọ Nhì:
- MVTT Chí Hòa
- MVTT Phú Thọ
- Tân Sơn Nhì

Liên nhóm Gò Mới Môn:
- MVTT Gò Vấp
- MVTT Xóm Mới
- MVTT Hóc Môn

Liên nhóm An Chiếu:
- MVTT Bình An
- MVTT Xóm Chiếu

Liên nhóm Khuyết Tật