Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm C

Vui mừng

Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên - Năm C
Lời Chúa: Lc 15,1-32    
"Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối." (Lc 15,7

             http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130914/23127