Lược sử

Lược Sử Giáo xứ Đức Tin ( Từ năm 1958 – 2016)
…………………o0o………………….

-          Cha Chánh Xứ : Vinh Sơn NGUYỄN ĐỨC SINH            

-          Địa Chỉ : 1301 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp HCM
-          Tel: 0862958393
-          E-mail:
-          Năm Thành Lập: 1958
-          Năm Xây Dựng Nhà Thờ: 1998
-          Năm Xây Dựng Nhà Xứ: 2001
-          Lễ Bổn Mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
-          Số Giáo Dân Hiện Tại: 2061
-          Giờ Lễ:
                   -      Chúa Nhật:  5g00 ; 7g15  và Chiều  17g00
-          Ngày Thường:  Sáng:  5g00  và  Chiều:  17g30
 
 
 
NHÀ XỨ GIÁO XỨ ĐỨC TIN
 
 
 
                                                           
 
·         CÁC ĐỜI CHA XỨ:

1/. Linh Mục : Andre NGUYỄN TIẾN HIẾN.  Chánh Xứ : Từ (1958 – 1971)
                                             
 
2/. Linh Mục: Phanxicôxavie VŨ VĂN NHÂN.  Chánh Xứ: Từ ( 1972 – 1972)
                                             
 
3/. Linh Mục: Giêrônimô PHẠM NGỌC GIÁ . Chánh Xứ: 1974 – 1992
                                               
 
4/. Linh Mục: Giuse ĐINH HUY HƯỞNG . Chánh Xứ:Từ ( 1994 – 2008)
                                                
 
5/. Linh Mục: Antôn NGUYỄN VĂN TOÀN. Chánh Xứ: Từ (2009 – 2012)
                                                
 
6/. Linh Mục: Vinh Sơn NGUYỄN ĐỨC SINH. Chánh Xứ: ( Từ tháng 07/2012 - Đến Nay )
                                                
 
·        HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ: Gồm 05 Thành Viên
 
 
·        CÁC GIÁO KHU
 
-          GIÁO KHU PHANXICÔXAVIÊ
-          GIÁO KHU GIUSE BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MẸ
-          GIÁO KHU GIUSE THỢ
-          GIÁO KHU MICAE
 
·        CÁC HÔI ĐOÀN
 
-          GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
-          HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH
-          GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG
 
·        CÁC BAN – CÁC NHÓM (GIỚI)
 
-          BAN GIÁO LÝ VIÊN
-          BAN LỄ SINH
-          BAN CHĂM SÓC BÊNH NHÂN
-          BAN CARITAS
-          BAN ĐỌC SÁCH
-          NHÓM KINH THÁNH CẦU NGUYÊN
-          NHÓM LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
-          NHÓM MATTA
-          DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITO
 
·         CA ĐOÀN
 
-          CA ĐOÀN AVEMARIA
-          CA ĐOÀN CECILIA
-          CA ĐOÀN HIỂN LINH