Linh mục phục vụ

       QUÝ CHA CHÍNH XỨ TỪ 1956 - ĐẾN NAYCha Giuse Maria NGUYỄN KẾ PHÚ

Cha Giuse Maria NGUYỄN KẾ PHÚ ( -1964)

Cha Gioanbaotixita NGUYỄN AN HÒA
Cha Gioanbaotixita NGUYỄN AN HÒA (1964-1992)
Cha Vínhsơn TRẦN VĂN HÒA
Cha Vinh sơn TRẦN VĂN HÒA (1992-1999)Cha Giuse Maria PHẠM HỒNG THÁI
Cha Giuse Maria PHẠM HỒNG THÁI (1999 -2005)
Cha Giusse PHẠM CÔNG TRƯỜNG (2003 - đến nay)
Cha Giuse PHẠM CÔNG TRƯỜNG (2005 - đến nay)