Hội đồng MV giáo xứ

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ VĨNH HIỆP - 2011-2014


DANH SÁCH NHÂN SỰ HĐMVGX
Nhiệm kỳ 2011-2014

DANH SÁCH NHÂN SỰ HĐMVGX
Nhiệm kỳ 2011-2014

STT Tên thánh – Họ và tên Năm sinh Nguyên quán/
Nơi sinh Nhiệm vụ Địa chỉ Điện thoại
I-BAN THƯỜNG VỤ
1 Simon Hồ Sĩ Vịnh 1946 Bình Định Chủ tịch 17/K4, Phan Huy ích, P14,GV 01223883625
2 Giuse Phan Ngọc Thành 1958 TPHCM Phó nội chính 10/3A, QT, P8, GV 01264895759
3 G.B Cỗ Lý Tòng 1949 TPHCM Phó ngoại vụ 61/423A,Phan Huy ích,P12,GV 01699212095
4 Augustinô Huỳnh Tiến Vũ 1971 Đà Nẵng Thư ký 7/33, Đường 44, P14, GV 0938090172
5 Maria Đỗ Thị Núi 1959 Hải Dương Thủ quỹ 32/9Bis, Phan Huy ích, P12, GV 01289679507

II-BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO KHU
1. GIÁO KHU I-NÊ THÀNH
1 Maria Nguyễn Thị Kim Loan 1957 TPHCM Trưởng khu 50/4G, QT, P8, GV 39967880
2 Giuse Lê Thanh Bình 1958 Hà Tây Phó khu 31/4A, QT, P8, GV 0906821511
3 Maria Đinh Thị Thúy Nga 1961 Hải Dương Thủ quỹ 35/5D, QT, P, GV 39877159
4 Giuse Nguyễn Đức Nhân 1963 Hà Tây Thư ký 38/6E, P8, QT, GV 54271126
2. GIÁO KHU GIOAN HOAN
1 G.B Trần Đình Hùng 1965 TPHCM Trưởng khu 52/380, QT, P12, GV 39966224
2 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng 1956 TPHCM Phó khu + Thủ quỹ C16, Tân Sơn, P12, GV 0907708387
3 Phêrô Nguyễn Duy Vang 1976 TPHCM Thư ký 53/560A, QT, P12, GV 398774668
4 Anna Trần Thị Thùy Trang 1968 Quảng Nam Ủy viên 55/363, QT, P12, GV 39876473
3. GIÁO KHU MÁT-THÊU GẪM
1 Giuse Trần Quang Vinh 1945 Đà Nẵng Trưởng khu 10/7A, Phan Huy ích, P14, GV 0944905054
2 Giuse Hoàng Xuân Dũng 1943 Hà Nội Phó khu + Thư ký 12/137, Phan Huy ích, P14, GV 0932001284
3 Têrêsa Maria Lê Thị Nghĩa 1953 TPHCM Thủ quỹ 30, Đường 43, P14, GV 39875061
4. GIÁO KHU PHILIPPHÊ MINH
1 G.B Nguyễn Quang Minh 1957 TPHCM Trưởng khu 74/33, Phan Huy ích, P12, GV 54360623
2 Athanasiô Nguyễn Văn Sỹ 1951 Hà Nội Phó khu 57/44B, Phan Huy ích, P12, GV 39870108
3 Têrêsa Phạm Thị Quy 1951 Hà Nam Ninh Thủ quỹ 62/430, Phan Huy ích, P12, GV 54369755
4 Anna Nguyễn Thị Thúy Điệp 1961 Hà Nội Thư ký 171/106/1, N.T.Giảng,GV 0949073612
5 Anna Trần Ngọc Lệ Thủy 1961 Bình Dương Ủy viên 73/484, Phan Huy ích, P12, GV 0933019476
6 Catarina Lê Thị Đầm 1951 Tiền Giang Ủy viên 70/474K, PHI, P12, GV 54361351
5. GIÁO KHU AN-RÊ PHÚ YÊN
1 Lucia Nguyễn Thị Vui 1959 Biên Hòa Trưởng khu  0939094859
2 Đanien Nguyễn Thị Phương Mai 1966 TPHCM Phó khu 62/1D, QT, P12, GV 39876433
3 Anrê Nguyễn Ngọc Hùng 1970 Bạc Liêu Thư ký 65/442E, QT, P12, GV 0907840131
4 Giuse Nguyễn Văn Quang 1962 Phước Long Thủ quỹ 60/12B, Phan Huy ích, P12, GV 62464892
5 Đa-minh Đỗ Hữu Tự 1942 Nam Định Ủy viên 45/313S, QT, P12, GV 01635469540
 

III- CA ĐOÀN
1. CA ĐOÀN GIÁO XỨ
G.B Nguyễn Quang Minh 1957 TPHCM Ca trưởng 74/33, Phan Huy ích, P12, GV 01213454959
2. CA ĐOÀN HIỂN LINH
Antôn Nguyễn Văn Đối 1959 Đồng Tháp Ca trưởng 23, N.D.Cung, P12, GV 0933417841
3. CA ĐOÀN MẸ THIÊN CHÚA
Giuse Cao Thanh Hà 1961 TPHCM Ca trưởng 97/4, QT, P8, GV 0982244500
4. CA ĐOÀN MÂN CÔI
G.B Phạm Văn Vọng   Ca trưởng  62675647
5. CA ĐOÀN GIUSE
Louis Vũ Viết Lâm 1956 Ban Mê Thuột Ca trưởng 55/462N, QT, P12, GV 0982741481
6. CA ĐOÀN TÊRÊSA
Giuse Cao Thanh Hà 1961 TPHCM Ca trưởng 97/4, QT, P8, GV 0982244500
     
IV. HỘI ĐOÀN
1. GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
1 G.B Cỗ Lý Tòng 1949 TPHCM Đoàn trưởng 61/423A,Phan Huy ích,P12,GV 01699212095
2 Giuse Nguyễn Thanh Sơn 1956 Long An Phó ngoại vụ  0909101956
3 Augustinô Vũ Đình Hồng 1966 Ninh Bình Phó nội vụ 57/44, PHI, P12, GV 0932068933
4 Phaolô Trần Bảo Quốc 1964 Nghệ An Thủ quỹ 52/388, QT, P12, GV 0908190496
5 Đa-minh Nguyễn Mạnh Hùng 1965 Nam Định Thư ký C16, Tân Sơn, P12, GV 01686858581
2. HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
1 Têrêsa Vũ Thị Kim Thoa 1959 Ban Mê Thuột Hội trưởng 106, QT, P8, GV 0933157377
2 Maria  Nguyễn Thị Kim Loan 1957 TPHCM Hội phó 1 50/4G, QT, P8, GV 39967880
3 Anna Nguyễn Thị Lan 1953 TPHCM Hội phó 2 25B, Tân Sơn, P12, GV 39966634
4 Lucia Nguyễn Thị Vui 1959 Biên Hòa Thư ký  0939094859
5 Anna Đinh Thị Thúy Nga 1961 Hải Dương Thủ quỹ 35/5D, QT, P8, GV 39877159
3. HUYNH ĐOÀN ĐA-MINH
1 Maria Nguyễn Thị Kim Hoa 1966 Hải Dương Đoàn trưởng 36/1G, QT, P8, GV 39859977
2 Giuse Đỗ Trọng  Tài 1966 Hải Dương Đoàn phó 20/138, Cây Trâm 0122066570
3 Têrêsa Vũ Thị Nhâm 1952 Phú Thọ Huấn đức 965/9, QT, P14, GV 39874192
4 Maria Têrêsa Vũ Thị Kim Quy   Thư ký  54369755
4. HỘI TẬN HIẾN ĐỨC MẸ ĐỒNG CÔNG
1 Maria Đỗ Thị Mỹ 1936 Long Xuyên Trưởng nhóm 20/9, Phan Huy ích, P12, GV 54368424
2 Maria Đinh Thị Tuyết Nga 1961 Hải Dương Phó nhóm 35/5D, QT, P12, GV 39877159
3 Lucia Nguyễn Thị Vui 1959 Biên Hòa Thư ký + Thủ quỹ  0939094859
     
5. HỘI LEGIO
1 Maria Vương Thị Thêm 1960 TPHCM Trưởng 70/479, Huỳnh Văn Nghệ 0903029695
2 Catarina Lê Thị Lan 1953 Quảng Nam Phó 11/57, PHI, P12, GV 39965079
3 Anna Lê Thị Chúc 1961 Quảng Nam Thư ký 29/57, PHI, P12, GV 54368817
4 Têrêsa Phạm Thị Quy 1950 Hà Nội Thủ quỹ 62/43, PHI, P12, GV 0918103650
6. BAN TRẬT TỰ
1 Giuse Nguyễn Văn Cường 1967 TPHCM Trưởng ban 32/7, QT, P8, GV 0978216839
2 Giuse Nguyễn Thanh Sơn 1956 Long An Phó ban  0909101956
3 Giuse Nguyễn Văn Cường 1962 Đồng Nai Thư ký 65/453, QT, P12, GV 0907151962
4 Đa-minh Đỗ Hữu Tự 1942 Nam Định Thủ quỹ 45/313S, QT, P12, GV 01635469540
7. CARITAS
1 G.B Cỗ Lý Tòng 1949 TPHCM Trưởng nhóm 61/423A,Phan Huy ích,P12,GV 01699212095
2 Antôn Nguyễn Văn Đối 1959 Đồng Tháp Phó nhóm 23, N.D.Cung, P12, GV 0933417841
3 Maria Đỗ Thị Núi 1959 Hải Dương Thủ quỹ 32/9Bis, Phan Huy ích, P12, GV 01289679507
4 Anna Nguyễn Thị Thúy Điệp 1961 Hà Nội Thư ký 171/106/1, N.T.Giảng,GV 0949073612

Vĩnh Hiệp, ngày 18/04/2012

Người chuyển dịch: 

Dương Phú Cường

Nguồn: 

HĐMVGX