Giáo khu Gioan Hoan

Lược sử
Danh sách Ban điều hành
Sinh hoạt

2. GIÁO KHU GIOAN HOAN
1 G.B Trần Đình Hùng 1965 TPHCM Trưởng khu 52/380, QT, P12, GV 39966224
2 Đaminh Nguyễn Mạnh Hùng 1956 TPHCM Phó khu + Thủ quỹ C16, Tân Sơn, P12, GV 0907708387
3 Phêrô Nguyễn Duy Vang 1976 TPHCM Thư ký 53/560A, QT, P12, GV 398774668
4 Anna Trần Thị Thùy Trang 1968 Quảng Nam Ủy viên 55/363, QT, P12, GV 39876473