GĐPT Thánh Tâm

 
 
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm
Tôn chỉ và mục đích : Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm có mục đích cổ vũ lòng tôn thờ Thánh Tâm Chúa Gie6su theo giáo giáo huấn của Đức Thánh Cha Piô XI trong các thông điệp Miserentissimus Redemptor(1928) và Caritate Chisti Compulsi(1932) và Piô XII trong thông điệp Hauretis Aquas(1956). Dựa vào các giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta tóm lược mục đích của việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Gie6su vào 3 điểm sau:
   + Khơi dậy chúng ta tình yêu báo đáp, cảm tạ tình thương bao la cua Thiên Chúa.
   + Mời gọi chúng ta thực tập lòng mến của Thánh Tâm Chúa Giêsu :"Hãy học với Tôi,vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường"(Mt 21,29)
   + Đền tạ những xúc phạm đến tình yêu của Chúa Giêsu , đã xảy ra ở nhiều nơi bằng nhiều hình thức khác nhau.
Bổn mạng : Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày thành lập : 18.08.2006
Số hội viên hiện nay : 15
Sinh hoạt : lúc 8h30 Chúa nhật đầu mỗi tháng