KT Cầu Nguyện


Nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện
♦ Bổn mạng : Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống
♦ Năm thành lập : 2004
♦ Số hội viên : 24
♦ Sinh hoạt : 19h -> 20h chiều thứ 6 hàng tuần
♦ Tôn chỉ và mục đích : Sống lại đời sống của Hội Thánh sơ khai trong hoàn cảnh hiện tại(theo CV 2,42-47) cầu nguyện và sống theo kinh thánh