2- Đức Mẹ Fatima

GIÁO KHU ĐỨC MẸ FATIMA

Lược sử:
Ngày kính Bổn mạng: 13/05 (Ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima)
Ban điều hành:

TÊN THÁNH - HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH
1. Giuse Nguyễn Quốc Sĩ
2. Đa Minh Hà Duy Nữ
3. Phê-rô Nguyễn Hữu Thọ
4. Piô Hồ Ngọc Vinh
5. Têrêsa Vũ Thị Ngọc
6. Maria Nguyễn Thị Thới
7. F. Xaviê Lê Quang Nhân
8 Giuse Trần Trọng Hòa
Trưởng khu
Phó nội
Phó Ngoại
Thư ký
Thủ Quỹ
Ủy viên
Ủy viên
Ủy viên

Sinh hoạt: