Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên - Năm C

Cách quản lý tiền của

Lời Chúa: Lc 16, 1-13
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được" (Lc 16,13)

                    http://tgpsaigon.net/suy-niem/20130921/23237