GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

·         Gioan Vũ Văn Hùng                       - Đoàn trưởng
·         Catarina Phạm Thị Xuân              - Phó Nội Vụ - Kiêm thủ quỉ
·         Giuse Hoàng Ngạc                        - Phó Ngoại Vụ, Kiêm Thư Ký
·         Têrêsa Hoàng Thi Ngọc Trinh     - Ủy Viên Tuyên Huấn và Phụng Vụ
·         Maria Nguyễn Th Kim Nga           - Ủy Viên Bác Ái Xã Hội
·         Maria Vũ Thị Thúy                           - Ủy Viên Truyền Thông