Tháng 09.2013

PHIÊN HỌP LIÊN NHÓM GĐ,MVTT
 TÁN TRỢ,KHUYẾT TẬT VÀ CỘNG TÁC VIÊN.
 
Khai mạc lúc 08 giờ 30 ngày 12/9/2013
Tại D7 TTMV.TGP.TP.Hồ Chí Minh
Chia sẻ Tin Mừng theo thánh Matthew (Mt 5,13-16).
Thảo luận: và sinh hoạt liên nhóm:Tán trợ,Khuyết tật và Cộng tác viên.
Chia sẻ kỹ thuật: Đưa bài lên mục Nguyệt ký,Nguyệt tác,nhật tác của Website NEW.TITOCOVN.COM
Kết thúc lúc lúc 11 giờ 30