Lời Chúa CN 27-TNC

alt

 

BÀI ĐỌC I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4
"Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín".

Trích sách Tiên tri Khabacúc.
Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa không cứu con sao? Cớ sao Chúa tỏ cho con thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt con? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. Chúa đáp lại tôi rằng: "Hãy chép điều con thấy, hãy khắc nó vào tấm bảng, để đọc được dễ dàng. Bởi hình lạ còn xa, nó sẽ xuất hiện trong thời sau hết, và sẽ chẳng hư không. Nó kết duyên với ngươi, hãy chờ đợi nó, vì nó sẽ đến không trì hoãn. Chắc chắn nó sẽ đến, không sai. Người không có lòng ngay thì ngã gục, nhưng người công chính sẽ sống nhờ trung tín". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Đáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Các ngươi đừng cứng lòng!".

 

Xướng: 1) Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Đá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.
2) Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Đấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.
3) Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: "Đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta; họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 6-8, 13-14
"Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.
Con thân mến, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần khí nhát sợ, mà là thần khí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta, và cho cha nữa, là tù nhân của Người, nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì Tin Mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Con hãy lấy những lời lành lẽ phải, con đã nghe cha nói, làm mẫu mực trong đức tin và lòng mến nơi Đức Giêsu Kitô. Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Đấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Ga 10, 27
Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta: Ta biết chúng và chúng theo Ta". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 17, 5-10
" Nếu các con có lòng tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con. "Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'". Đó là lời Chúa.

 

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

XIN THÊM ĐỨC TIN

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho các tông đồ khi họ xin Người ban thêm đức tin làm chúng ta ngạc nhiên không ít: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con.Ngạc nhiên vì Chúa Giêsu hình như lấy một ví dụ thực tế "hạt cải" để áp dụng vào một thực tại siêu nhiên, vô hình; và do đó càng làm khó hiểu hơn! Tuy nhiên chính ví dụ ấy lại là khởi điểm của thái độ sống đức tin nơi những người tin theo Chúa.

Để hiểu rõ hơn vấn đề đức tin, chúng ta trở lại thực tế cuộc sống của các tông đồ. Các tông đồ được Chúa Giêsu gọi và chọn trước hết là để ở với Người. Ở với Chúa sẽ có dịp nghe lời Chúa nói, nhìn thấy các việc Chúa làm, cảm nghiệm tình yêu Chúa với mình và mình với Chúa; và nhất là có thể sống những điều Chúa dạy. Tạm gọi việc ở như vậy là một hành trình đức tin. Thế nhưng các tông đồ cảm nhận có vấn đề trong việc tin theo Chúa Giêsu, nên đã xin với Người ban thêm đức tin cho họ.

Thật đúng như vậy, bởi vì để tin và sống mức độ phó thác và hành động của đức tin đòi hỏi một tình yêu rất cao vời, đến độ bỏ mình để đặt tất cả cuộc sống vào quyền năng, tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Hãy xem các phản ứng của các tông đồ: Làm sao có thể theo Thầy mà không lo lắng khi Thầy nói Thầy không có chỗ tựa đầu, và điều đó dẫn đến lời dạy của Chúa Giêsu: đừng lo lắng gì hết! (Lc 12:22) Làm sao không rối beng và sợ hãi khi sóng gió nổi lên dữ dội trong đêm tối trên hồ Tibêria mà Thầy cứ ngủ tỉnh bơ không chút phản ứng! (Lc 8:25 và 12:28) Làm sao không sợ chết được khi quân dữ đến bắt Thầy đem đi đóng đinh, khi mà Thầy đã từng làm bao phép lạ, và giờ này quyền năng của Thầy biến đâu hết rồi! (Matt. 26:56) Nhiều lắm, nhiều nữa không kể ra hết những phản ứng của các tông đồ về sự mềm yếu của đức tin. . .

Như thế, ví dụ mức độ đức tin bằng hạt cải sẽ trở thành một hình ảnh thực tế để so sánh đức tin trong việc vun trồng cây đức tin của đời sống con người nơi Thiên Chúa. Trước hết Chúa Giêsu đòi hỏi các tông đồ phải tín thác nơi Người nhiều hơn, và qua việc tín thác đó, các ông sẽ có thể nuôi dưỡng đức tin của mình để thực hiện được những điều phi thường mà đức tin đem lại cho đời sống tông đồ của các ông sau này. Điều đó dạy chúng ta về chân lý đức tin: khởi điểm của đức tin không thuộc khả năng con người, nhưng thực sự là một ân huệ Thiên Chúa ban cho. Dĩ nhiên vấn đề này có liên quan đến các mạc khải của Thiên Chúa trong Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng là vấn đề thiết thân với mỗi cá nhân con người trong việc đón nhận và sống đức tin mà Thiên Chúa ban cho. Chỉ nguyên việc các tông đồ cầu xin Chúa ban thêm đức tin, cũng đủ chứng minh việc ở với Chúa, nghe Chúa nói và chứng kiên các phép lạ Chúa làm không đủ để làm đức tin vững mạnh, nhưng tùy thuộc hoàn toàn vào việc ban đức tin của Chúa cho các ông; nói cách khác, đức tin là ơn Chúa ban cho con người.

Thứ đến, nếu đã tín thác hoàn toàn nơi Chúa, thì mức độ tin của con người sẽ hòa nhập vào quyền năng của Chúa, khiến các hành động của Chúa có thể hoàn thành trong đời sống qua các biến cố và hành động của họ. Bằng chứng của thực tại đức tin này là việc các tông đồ đã có thể làm được các phép lạ, chữa lành các bệnh nhân và nhất là can đảm sống và làm chứng đức tin vào Chúa Giêsu một cách can trường đến mất mạng sống để Tin Mừng được loan truyền trên khắp thế giới. Giai đoạn thứ hai này được gọi là giai đoạn hành động của đức tin. Giai đoạn này gợi chúng ta năm đức tin mà mỗi Kitô hữu đang sống theo gương các tông đồ xưa.

Đức Giáo Hoàng Beneđictô 16 đã chọn một năm để mọi tín hữu trên toàn thế giới nhìn lại và sống đức tin của mình trong hành động. Năm đức tin sắp kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2013 này. Mục đích sống đức tin được Đức Giáo Hoàng nêu rõ trong tông huấn "Cửa Đức Tin" thật rõ ràng:

"Cửa đưa người tín hữu đi vào hiệp thông với Thiên Chúa là Tình Yêu, với Hội Thánh là mẹ hiền. Là cửa ngõ đưa các kẻ tin vào hành trình đức tin bắt đầu từ ngày lãnh bí tích Thánh Tẩy (x.Rom 6,4) cho đến hơi thở cuối cùng.

Hành trình đức tin dẫn đến gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh, đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, giúp người tín hữu tiến bước đi đến cội nguồn ánh sáng chân lý và tình yêu: - Chân lý về Thiên Chúa Tình Yêu với kế hoạch yêu thương cứu độ gia đình nhân loại. - Chân lý về Đức Giêsu Kitô với con đường tình yêu dẫn đến nguồn sống mới. - Chân lý về ơn Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí cùng tầm nhìn hẹp hòi của con người, soi đường dẫn lối đi đến nguồn sống mới của Chúa Giêsu Phục Sinh. - Chân lý về Hội Thánh Chúa Giêsu thông truyền Lời Chúa là Lời ban ánh sáng chân lý và tình yêu...."

Qua việc suy niệm Lời Chúa hôm nay, chúng ta có thể cảm nhận phần nào thực tế đức tin của mình. Qủa thực cũng như các tông đồ theo Chúa đó, chúng ta thực sự vẫn chưa hoàn toàn tín thác nơi Người. Chúng ta vẫn đi Lễ, vẫn cầu nguyện, vẫn tuyên xưng đức tin trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, nhưng khi phải đối diện với các giông bão cuộc đời, thì hình như đức tin của mình vào Chúa biến mất, chỉ còn đọng lại vài lời kêu xin thảm thiết hoặc ngược lại kêu trách Chúa như các tông đồ trước cơn giông bão! Sự hiệp thông với Thiên Chúa tình yêu như Đức Giáo Hoàng nêu ra trong tông huấn, hay đúng hơn là mức độ sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi còn qúa non yếu trong tâm hồn chúng ta. Đây là hình ảnh khởi đầu của hạt cải đức tin mới được gieo vào lòng đất. Nhận ra nó cũng là lúc giúp chúng ta khiêm tốn phó thác hành trình đức tin cuộc sống nơi Chúa, để có thể hiệp thông trong sự sống với Ngài. Và như các tông đồ cảm nghiệm về thực tại đức tin của mình nơi Chúa Giêsu, chúng ta cũng bắt đầu cầu xin Người ban thêm đức tin, để có thể tin thác nhiều hơn, và nhất là can đảm sống đức tin trong hành động giữa thế giới hình như lúc nào cũng bị bao vây bởi mây mù và giông bão.

Lm. Raphael Xuân Nguyên