Lời Chúa CN 28-TNC

alt

BÀI ĐỌC I: 2 V 5, 14-17
"Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.
Trong những ngày ấy, Naaman, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm bảy lần ở sông Giođan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông". Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu". Naaman cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Naaman nói thêm rằng: "Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác".  Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4
Đáp: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã làm nên những điều huyền diệu. Tay hữu Người đã tạo cho Người cuộc chiến thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.
2) Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người; trước mặt chư dân Người tỏ rõ đức công minh. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành để sủng ái nhà Israel.
3) Khắp nơi bờ cõi địa cầu đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hỉ, mừng vui và đàn ca!

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 2, 8-13
"Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.
Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi Đavít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.  Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: Lc 19, 38
Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời! - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 17, 11-19
"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".  Đó là lời Chúa.

 

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

TỎ LÒNG BIẾT ƠN  CHÚA

Nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề biết ơn Thiên Chúa cho chính mình khi chính Chúa Giêsu lên tiếng: Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao... , mà chỉ có người ngoại bang này?

Một sự thật chắc chắn là Thiên Chúa không cần sự biết ơn của loài người để đóng góp vào vinh quang cho Ngài, vì trước khi dù cả mười người phong cùi tỏ lòng biết ơn, thì Chúa Giêsu đã thương chữa họ cả rồi (huống chi chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa).

Điều con người phải làm là luôn tỏ lòng biết ơn Chúa và thờ phượng Người, bởi vì sự hiện hữu của họ khởi đầu cho tất cả hạnh phúc, bao gồm cả hạnh phúc đời đời đều đến từ Thiên Chúa. Do đó, điều Chúa Giêsu nhắc về lòng biết ơn của người Samaria không hẳn là trách mắng sự vô ơn của chín người Do thái, mà đúng ra Ngài muốn ca ngợi người Samaria đã sớm nhận ra quyền năng Thiên Chúa trên mình. Người này cũng giống như Mẹ Maria biết ca ngợi những kỳ công Thiên Chúa làm cho Mẹ trong Kinh Magnificat. Chính vì thế, sự biết ơn ở đây cũng đồng nghĩa với việc nhận ra quyền năng Thiên Chúa. 

Trong cuộc sống nhân loại, không thiếu gì những con người ít tỏ ra lòng biết ơn này, nghĩa là ít khi nhận ra quyền năng Thiên Chúa trên đời mình. Có thể có nhiều lý do, chẳng hạn như chín người phong cùi mà Chúa Giêsu nhắc đến, trước hết dù biết mình được khỏi bệnh mà vẫn yên lặng không chịu tung hô ngay kỳ công Thiên Chúa. Cũng thế, mỗi sáng thức dậy thấy mình còn tràn đầy sự sống chính là một phép lạ vĩ đại, nhưng mấy ai biết cảm tạ Chúa! Điều này dẫn đến lý do thứ hai là có thể vì nhận được nhiều ơn lành quá lại hóa ra nhàm chán.

Lý do thứ ba có thể vì xấu hổ, giống như chín người phong cùi sợ những người khác (đặc biệt là người Pharisiêu) không tin họ đã lành mạnh, nên không dám tuyên xưng đức tin vào quyền năng Chúa. Ơn đức tin vào Chúa là một ơn vĩ đại nhất, nhưng mấy ai biết luôn cám ơn Chúa; ngược lại có khi coi bổn phận đi Lễ Chúa Nhật là sự bắt buộc chẳng đặng đừng!

Lý do thứ tư có thể là do lòng ích kỷ sẵn có trong bản tính con người, ít khi dám tỏ lòng biết ơn Chúa bằng sự quảng đại dám cho đi những gì mình có khi cần, nhất là trong việc xây dựng Nước Chúa. Sự im lặng của chín người phong cùi diễn tả lòng ích kỷ này.

Quả thực, Chúa không cần ta biết ơn Ngài, nhưng bổn phận biết ơn Chúa là thuộc về ta. Thánh Phanxicô Assisi chính là tấm gương biết ơn Chúa đẹp nhất, khi Ngài luôn ca tụng những kỳ công Chúa trên trần gian và trên cuộc đời. Ai cũng yêu thương người có lòng biết ơn, nhất là Thiên Chúa. Ngại gì mà ta im lặng khi hằng ngày đang nhận vô vàn ơn lành Chúa ban cho mình.  

Lm. Raphael Xuân Nguyên