Thiên đàng

- Bà ơi, Thiên đàng là gì hở bà?
- À, Thiên đàng là khi ba má cháu đi làm và cháu đi nhà trẻ, cháu ạ.