Lễ Bổn mạng MVTT 2013

Lễ Bổn mạng MVTT Hạt Phú Thọ năm thứ 3 & ra mắt Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Hoà.

Thánh lễ tạ ơn, mừng bổn mạng năm thứ ba của Gia đình MVTT Hạt Phú Thọ vào lúc 17 giờ, tại Giáo xứ Phú Hoà. Các thành viên MVTT Hạt Phú Thọ đón chào Quý khách mời.  
Hai niềm vui trong một ngày. Hôm nay thứ bẩy ngày 21-9-2013 lễ kính thánh Matthêu tông đồ thánh sử là bổn mạng cũng là ngày ra mắt của Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Hoà. 
Chủ sự thánh lễ mừng Bổn mạng có Cha Quản hạt Giuse Phạm Bá Lãm; cùng đồng tế là Cha Phó ban linh hướng Mục vụ truyền thông chánh xứ Tân Phước Giuse Vũ Minh Danh và Cha chánh xứ Phú  Hoà  Antôn Mai đức Huy .
 
Bài đọc 1: Ơn gọi là Kitô hữu: Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Ephesô từ nơi lao tù: "Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm nhường, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau." 
 
Bốn đức tính cần thiết để sống ơn gọi Kitô hữu: Khiêm nhường để biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Hiền từ để dễ dàng kiểm soát tính nóng giận của mình. Kiên nhẫn để chịu đựng những điều xảy ra trái với ý định của mình. Bác ái là nhân đức đặc biệt chỉ có trong đời sống Kitô hữu: yêu thương và làm ơn cho kẻ thù, cầu nguyện cho những người bách hại mình, tha thứ không có giới hạn là bao nhiêu lần.
"Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt 9,13) Trước khi gọi, Chúa biết Matthêu đang hành nghề thu thuế, một nghề mà người Do-thái xếp loại tội nhân công khai. Chúa biết nguy hiểm của dư luận khi thu nhận ông vào hàng ngũ tông-đồ. Nhưng Chúa muốn cho ông một cơ hội rời xa tội lỗi để mời gọi ông hướng tới tương lai. Hơn nữa, Chúa còn dùng ông vào việc rao giảng Tin Mừng: ghi nhận các sự kiện và viết Tin Mừng truyền lại cho mọi người.
Sau tiếng gọi “Anh hãy theo tôi,” Matthêu “đứng dậy đi theo Người”. Thái độ sẵn sàng như được chuẩn bị từ trước của ông. Tiền bạc lúc này không còn là cứu cánh của ông nữa, nhưng là Đấng đang gọi chính tên ông. Đấng ấy mới đem lại cho ông sự sống đời đời. Ông đi theo Chúa vì biết mình tội lỗi và biết chỉ có Chúa Giêsu mới thỏa mãn khát vọng của ông.” Ông đã trở thành người cộng sự nhiệt thành của Chúa.
Hôm nay, Chúa cũng mời gọi một số anh em trong giáo xứ Phú Hoà và trao cho sứ mạng Truyền thông Loan báo Tin Mừng cho Chúa.
 Trong hoàn cảnh xã hội mới với những phương tiện hiện đại, anh em cùng tuyên hứa dấn thấn sống đời Kitô hữu trưởng thành. Thề đem hết mọi khả năng hiệp cùng ơn Chúa để làm chứng nhân cho Thiên Chúa bằng chình đời sống đức tin của mình.
 
Sau khi tuyên hứa, BMV Truyền Thông Giáo xứ Phú Hoà quay xuống, chính thức ra mắt cộng đoàn. 
Với tràng pháo tay chào mừng, cộng đoàn như gửi lời cầu chúc cho các thành viên truyền thông: luôn nhiệt tình sống theo ơn gọi của mình như Thánh bổn mạng Mathêu Tông đồ Thánh Sử.
Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý: cầu nguyện cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội thánh luôn đạt kết quả tốt đẹp; Cầu cho đức bác ái Kitô giáo thấm nhập vào mọi sinh hoạt trần thế để mọi người được sống trong hoà bình và an vui; Cầu cho các tín hữu. nhận được ánh vinh quang nơi Đức Kitô soi sáng nâng đỡ khi gặp thử thách, gian nan; Xin cho mỗi người luôn ý thức trách nhiệm truyền giáo bằng chính đời sống cầu nguyện và hy sinh bác ái, đóng góp công sức cho việc loan báo Tin Mừng.
Của lễ con dâng
Thần lương nuôi sống người Kitô hữu  trên đường về quê Trời
Đại diện cho cả hai Ban Truyền thông, Anh nhóm Tr ưởng dâng lời cám ơn Quý Cha và quý khách mời đã đến tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho các thành viên Truyền thông chu toàn ơn gọi và ngày một thăng tiến trong ơn nghĩa Chúa trong sứ vụ loan báo tIn Mừng.
Những bó hoa tươi, thay l ời cảm tạ, tri ân ban Truyền thông Hạt Phú Thọ và Giáo xứ Phú Hoà kính dâng lên quý Cha.
Các Cha ban phép lành cuối lễ
Chúc anh chị em ra đi bình an.
Ch ụp hình lưu niệm với Ban Truyền Thông Giáo xứ Phú Hoà.
To àn gia đình mục vụ Truyền Thông Hạt Phú Thọ.
 
Sau Th ánh Lễ có bữa tiệc chung vui nơi Hội trường Giáo xứ Phú Hoà.
ời Cha Quản hạt Giuse lên ban phép lành của ăn.
Khởi động với bài Tâm ca Truyền Thông
Chúa cho con chung chia sứ mạng của Chúa là truyền thông Tin Mừng, nguồn ơn cứu thoát nhân gian.
Cha Antôn chánh xứ trao sách Tin Mừng cho các thành viên Ban Truyền thông giáo xứ Phú Hoà. "Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước", xin cho các thành viên biết say mê và ý thức sống Lời Chúa mỗi ngày.nhằm loan báo Tin Mừng Chúa Kitô cách hữu hiệu nhất. Amen.