Tháng 07.2013

I. THỜI GIAN
- Ngày 31/7/2013
- Bắt đầu lúc 19 giờ 30.
- Kết thúc lúc 21 giờ.
- Địa điểm : tại nhà thờ An Bình.
 
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Cha linh hướng : cha Tôma Huỳnh Bửu Dư - chánh xứ Giáo xứ Đức Bà Hoà Bình.
- Đại diện các Giáo xứ :
          . Phanxicô Xaviê : 3 người.
          . Đức Bà Fatima : 1 người.
          . Antôn : 1 người.
          . Jeanne d’Arc : 1 người.
          . Cầu Kho : 1 người.
 
III. NỘI DUNG
- Cố gắng xây dựng các trang web Giáo xứ được tốt hơn. Hiện tại đã chuyển sang server mới.
- Điều chỉnh lại danh sách thành viên trong ban.
- Khi làm truyền thông ở Giáo xứ nào đó cần phải có sự cho phép của cha chánh xứ ở đó.
- Anh chị em trong ban cố gắng gặp gỡ nhau thường xuyên hơn để trao đổi thông tin liên lạc được tốt hơn.
- Anh chị em tham khảo ứng dụng Youcat, để từ đó nếu được nên thiết kế 1 chương trình trắc nghiệm hỏi đáp cho mọi người.
- Theo lịch trình thánh lễ thứ ba đầu tháng 12 sẽ do hạt SG-CQ chủ sự.
- Chuẩn bị lễ Thánh bổn mạng Matthêu của Liên hạt.

(Tháng này quên chụp hình lưu niệm)