Tháng 09.2013

Họp Linh Đạo Tháng 9-2013

Khai mạc lúc     6g00        ngày 17-09-2013 Tại TTMV 

Chia sẻ Tin Mừng: Bài tin mừng Thứ ba Tuần XXIV TN-C
                                   Phêrô Nguyễn Văn Thịnh
Chia sẻ: Tin Mừng Lc 7, 11-17
Suy niệm: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vi hôm nay Người  cho chúng con thấy quyên năng của Người trên tử thần và có quyền trả  lại sự sống cho chúng con. Xin Người hảy đến và đụng chạm đến trái tim của chúng con để thức tỉnh những trái tim còn chai đá, chưa biết đón nhận Lời Chúa. Xin Người cho chúng con trái tim rộng mở, hăng say, nhiệt tình trong công việc MVTT rao giảng Lời Chúa. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Liên hạt MVTT Saigon,Chợ Quán-Tân Định và Phú Nhuận chúng con qui tụ về đây bàn kế hoạch cho chương trình sắp tới. Xin Chúa cho chúng con hoàn thành công việc như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa đồng hành và chúc phúc cho công việc của chúng con.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki Tô, Chúa chúng con-Amen

Thảo luận: Dự thảo kế hoạch tổ chức Mừng Kính Thánh Matthêu Tông Đồ,
               Bổn Mạng Liên Hạt MVTT Saigon,Chợ Quán-Tân Định-Phú Nhuận
                                  Ngày 21-09-2013

Chủ trì phiên họp: Vinh Sơn Nguyễn Thanh Phong-Liên Hạt Trưởng
1- Giáo hạt PN: Phê rô Nguyễn văn Thịnh 
2- Giáo Hạt Tân Định: Vinh Sơn Thanh Phong. An Tôn Thế Hiển, Giuse Minh Phong, Phêrô Văn Nam, Maria Bích Trâm, Gioan văn Quý
3- Giáo SG-CQ: A. Võ Đức Khanh (Trưởng Giáo Hạt); A. Quý, A. 

Sau phần thảo luận, các thành viên thống nhất bản dự thảo và sự phân công.
Dự thảo sẽ được thông qua Cha TB/MVTT trước khi triển khai công tác.

Chụp hình lưu niệm.
Kết thúc lúc 20 g 20.