Ngày 18/10: Thánh Luca

Ngày 18/10: Thánh Luca, tác giả sách Phúc Âm

 

Thánh Luca được xem như tác giả quyển Phúc Âm thứ ba và quyển Công Vụ Tông Đồ. Theo truyền thống, ngài được sinh ra ở Antiôkia, xứ Syria trong một gia đình ngoại giáo. Theo thư Thánh Phaolô gửi tín hữu ở Côlôxê (x. Cl 4,14) ngài là lương y và đã chữa bệnh cho Thánh Phaolô.

Về Phúc Âm, ngài lấy Phúc Âm thánh Máccô làm nền và sử dụng nhiều lưu truyền theo những nguồn gốc khác, nhưng tổng thể đều bị ảnh hưởng lấy từ con người của ngài.

Ngài nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa và tình yêu của Chúa Giêsu đối với người nghèo và tội nhân. Thánh Luca cũng nói về cầu nguyện và Chúa Thánh Thần nhiều hơn Thánh Mátthêu.

Trong Công Vụ Tông Đồ, với cái nhìn lịch sử và văn chương, ngài tường thuật những ngày đầu của Kitô giáo. Ngài đã sử dụng nhiền nguồn khác nhau, nhưng phần lớn, ngài ghi lại như nhân chứng, vì Thánh Phaolô đã đem ngài theo trong cuộc truyền giáo lần thứ hai và thứ ba, nhất là trong cuộc du hành và bị bắt giải về Rôma. (x. Cl 4,10-14; Plm 24; 2Tm 4,10)

Việc tôn kính Thánh Luca đã có từ Thế kỷ VIII.