Bổn mạng Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận 2013

Bổn mạng Gia đình MVTT Sài-Định-Nhuận năm 2013


 

WGPSG -- Để mừng lễ Thánh Matthêu, Bổn mạng của mình, Gia đình Mục vụ Truyền Thông (MVTT) Sài-Định-Nhuận đã đến sinh hoạt giao lưu và dâng Thánh lễ vào sáng thứ Bảy ngày 21.09.2013 tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (giáo xứ Vườn Xoài).
Xem thêm: