Giới Trẻ GH.Tân Định: Đêm sáng mãi đức tin

Đêm sáng mãi Đức tin


 

WGPSG -- “Các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy” (Mt 28, 9)

Đêm Hội ngộ Giới trẻ giáo hạt Tân Định lần 3 với chủ đề: “Đêm sáng mãi Đức tin” được diễn ra rất đặc biệt vào chiều ngày 26/10/2013, tại nhà thờ giáo xứ Tân Định, thuộc TGP TPHCM.

Xem thêm: