5 phút Lời Chúa mỗi ngày - tháng 12 = 2013

CHÚA NHẬT I MV: 01. 12. 2013
Mt 24, 37 -  44
1. Ghi nhớ: “ Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến ” (Mt 24,44)
2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu kêu gọi mọi người phải tỉnh thức để chuẩn bị giờ Chúa đến. Vậy “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phúc anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24,44). Tỉnh thức là tư thế của một người có sự sẵn sàng để ứng phó với mọi biến cố xảy đến và biết làm chủ tình hình của bản thân mình. Tỉnh thức con là tư thế sẵn sàng sống trong ơn nghĩa Chúa, để khi giờ chết đến bất ngờ chúng ta có đủ mọi điều kiện và được Chúa cho hạnh phúc vĩnh viễn bên Chúa. Mùa Vọng chúng ta hãy tỉnh thức để dọn lòng đón Chúa.
3. Sống Lời Chúa: Tỉnh thức và sẵn sàng chờ đợi Chúa.
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng con phải luôn dọn mình để Chúa mời gọi con lúc nào là con sẵn sàng trình diện với Chúa lúc đó. Amen.


THỨ HAI: 02. 12. 2013
Mt 8, 5 - 11

1. Ghi nhớ: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế”. (Mt 8,10).
2. Suy niệm: Khi Chúa Giêsu giảng xong bài giảng trên núi, Ngài liền đi vào thị trấn Ca-phác-na-um và ở đây Người chữa lành cho một đầy tớ của viên đại đội trưởng. Chúa Giêsu muốn cho mọi người kể cả lương dân thấy được sứ vụ cứu độ của mình. Đặc biệt là viên đại đội trưởng ông là người lương dân nhưng ông đặt hết niềm tin vào Chúa. Vì thế, ông đến xin Chúa chữa bệnh cho đầy tớ của mình bằng một lòng tin mạnh mẽ và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa Giêsu đã đáp lại lời kêu gọi của ông, vì niềm tin đơn sơ và tự phát. Noi gương viên sĩ quan ta hãy xin Chúa với một niềm tin đơn sơ nhưng hoàn toàn phó thác vào Chúa.
3. Sống lời Chúa: Tin tưởng vào quyền năng của Chúa.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong đời con, để Ngài cứu chữa linh hồn và thân xác con. Amen


THỨ BA: 03. 12. 2013
Thánh Phanxicô Xaviê, lễ kính
Mc 16, 15 - 20
1. Ghi nhớ: Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông (Mc 16,20)
2. Suy Niệm: Con thuyền Giáo hội trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió và hiểm nguy nhưng vẫn tồn tại và phát triển. Điều đó đã minh chứng rằng Chúa đang ở với Giáo hội và cùng hoạt động với Giáo hội. Nhìn lại những chặng đường Giáo hội đã qua, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng vì quá nhiều việc kỳ diệu Chúa đã làm. Những việc ấy, tự sức con người không thể nào chu toàn và có thể vượt qua được. Bàn tay của Chúa quả thật lớn lao và yêu thương dường nào! Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, một chiến sĩ can trường và trung thành của Đức Giêsu Kitô. Trong khoảng 11 năm truyền giáo, thánh nhân đã đi hơn 100.000 cây số, Rửa tội cho hơn 10.000 tân tòng và rất nhiều những công việc khác ngài đã làm vì Danh Đức Giêsu và Giáo hội của Ngài. Công việc này nếu tự sức mình, thánh nhân không thể thực hiện nổi. Bàn tay Thiên Chúa đã ở với ngài, tiếp sức mạnh cho ngài và nhất là làm cho lòng ngài cháy bừng ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa, để ngài không mệt mỏi trong việc rao truyền Phúc âm cho mọi người. Chỉ với câu lời Chúa; “được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào có ích gì” (Mt 16,26) đã làm cho thánh Phanxicô thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình và trở thành một chứng nhân trung thành và can trường của Đức Giêsu. Chúng ta cũng hãy để cho Lời Chúa đánh động tâm hồn ta và biến đổi chúng ta để trở nên những môn đệ đích thực của Ngài giữa thế gian này.                                                
3. Sống Lời Chúa: Đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày và xin ơn hoán cải như thánh Phanxicô Xaviê.                                               
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, công trình Ngài quả là kỳ diệu lớn lao. Xin cho chúng con dù yếu đuối nhưng biết bám chặt vào Chúa để được Ngài biến đổi và được cộng tác với Ngài vào công trình cứu độ trần gian. Amen.


THỨ TƯ : 04. 12. 2013
Mt 15, 29 - 37

1. Ghi nhớ: “Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ luôn ở với Thầy ba ngày rồi mà họ không có gì ăn”. (Mt 15,32 ).
2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay Thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu làm phép lạ hoá bánh nhằm nói về sứ vụ mục tử của Chúa Giêsu. Ngài muốn cho các môn đệ chứng kiến sứ vụ mục tử của mình, để sau này các môn đệ tiếp tục chăm sóc dân chúng. Trước hết Người tỏ lòng thương đám đông. Người tông đồ phải có lòng thương yêu đối với những người mình được sai đến. Thứ đến, lòng thương xót còn phải thể hiện bằng việc làm cụ thể đích thực “ Thầy không muốn giải tán họ để họ ra về mà nhịn đói ” . Theo gương Đức Giêsu mỗi người chúng ta khi làm việc Tông đồ cũng phải biết quan tâm lo lăng đến nhu cầu của tha nhân.
3. Sống lời Chúa: Hãy quan tâm đến những người thiếu thốn.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức về sứ vụ mục tử của mình bằng hành động phục vụ phát xuất từ lòng yêu thương như Chúa yêu. Amen


THỨ NĂM: 05. 12. 2013
Mt 7, 21. 24 - 27

1. Ghi nhớ: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn xây nhà trên đá”. (Mt 7,24).
2. Suy niệm: Bài Tin Mừng hôm nay nhằm diễn tả giá trị của việc thực thi lời Chúa để được vào nước trời. Đức Giêsu ví với việc xây nhà. Xây dựng nhà cửa là một công việc hết sức quan trọng và được tượng trưng cho việc xây dựng cuộc đời. Điều này đã được thánh Gioan diễn tả: “ và thế gian đang qua đi cùng với sự đam mê của nó, còn kẻ làm theo ý Thiên Chúa thì lưu tồn vạn đại ” (1Ga2,17). Tâm tình và bầu khí của mùa vọng giúp chúng ta ý thức việc lắng nghe lời Chúa và mau mắn đem ra thực hành trong đời sống thường ngày để xứng đáng đón Chúa đến bất cứ lúc nào trong cuộc sống của mình.
3. Sống lời Chúa : Tỉnh thức và cầu nguyện.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong tinh thần lắng nghe và thực hành lời Chúa. Amen


THỨ SÁU: 06. 12. 2013
Mt 9, 27 - 31

1. Ghi nhớ: “Thưa Ngài chúng tôi tin”. (Mt 9,28).
2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, hai người mù đã bày tỏ lòng tin của mình vào Đức Giêsu, dù họ không thấy Chúa bằng mắt thường nhưng họ lại thấy Chúa bằng cặp mắt đức tin, nên họ đã kiên trì và can đảm tuyên xưng đức tin một cách công khai. Cảm nghiệm niềm vui và hạnh phúc của hai anh mù khi thấy được và họ đã nói về Chúa Giêsu cho cả vùng. Chúng ta năng chạy đến với Ngài và xin Ngài mở mắt đức tin cho chúng ta để mỗi ngày ta luôn thấy Chúa hiện diện trong mọi sự và luôn hướng tâm hồn về Chúa để thờ phượng và tôn vinh Ngài.
3. Sống lời Chúa : Tin tưởng và chạy đến Chúa.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để chuẩn bị tâm hồn cho Chúa đến. Amen


THỨ BẢY: 07. 12. 2013
Mt 9, 35 - 10, 1, 6 - 8

1. Ghi nhớ: “Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. (Mt 9,37).
2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông dân chúng đang cần những mục tử tốt lành chăm sóc, như mùa gặt đến rồi mà thợ gặt thì lại ít. Cảnh lầm than và bơ vơ của đám đông dân chúng cần thiết và cấp bách nên cần phải có các mục tử lành nghề chăm sóc. Chúa dạy các tông đồ phải xin chủ ruộng, bởi vì Chúa luôn luôn muốn mỗi người trong chúng ta ai cũng phải thông phần mối ưu tư truyền giáo bằng mọi cách phải đem Chúa đến cho người khác. Xin cho chúng ta làm việc tông đồ ở khắp mọi nơi với tâm nguyện phục vụ và đem tình thương của Chúa cho tất cả mọi người.
3. Sống lời Chúa: Làm việc tông đồ trong mọi hòan cảnh.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem tình thương của Chúa đến cho mọi người bằng lòng mến yêu không biên giới. Amen


CHÚA NHẬT II MV: 08. 12. 2013
Mt 3, 1 - 12
1. Ghi nhớ: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2).
2. Suy niệm: Việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả, Chúa Giêsu và các Tông đồ được khởi đầu bằng câu nói: “Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần” (Mt 3,2). Quả đây là một việc làm rất cần thiết cho con người, vì họ phải sống trong một thế giới rất là tiến bộ khoa học. Vì thế, lời kêu gọi của Gioan hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi mãi nếu như chúng ta muốn sống trong nước trời. Sám hối trở về là từ bỏ tình trạng tội lỗi để sống trong ơn nghĩa Chúa. Chúng ta hãy vui mừng để trở về bên Chúa là chính niềm hạnh phúc và là niềm vui đích thực của chúng ta.
3. Sống Lời Chúa: Ý thức mình là tội nhân
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra bản thân con là tội nhân để con sớm trở về bên Chúa trong Mùa Vọng này. Amen.


THỨ HAI: 09. 12. 2013
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Lc 1, 26 – 38
1. Ghi nhớ: “Bấy giờ bà Maria nói: Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi”. (Lc 1, 38)
2. Suy niệm: Thiên sứ đến với Đức Maria một cách đột ngột khác với cuộc truyền tin cho Dacaria. Ở đây sứ thần đến tại nhà cả Mẹ Maria. Cho ta thấy Thiên Chúa đã hạ mình xuống sống như một con người, sống với con người và chịu mọi lề luật của con người. Ngài không sợ đau khổ hay khó nhọc mà nhằm mục đích là chuộc tội cho con người. Noi gương Chúa chúng ta hãy khiêm tốn đến với mọi người xung quanh ta để đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Nhất là những người đau khổ và những người chưa từng nghe đến Đức Giêsu. Để họ cũng được thông phần vào công trình cứu chuộc của Chúa và được Chúa cứu độ đời đời.
3. Sống Lời Chúa: Tập xin vâng như Đức Mẹ Maria.
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra Thiên Chúa luôn gần gũi với con, nhờ vậy mà con luôn tích cựu chạy đến với Chúa để mở lòng đón Chúa đến. Amen.


THỨ BA: 10. 12. 2013
Mt 18, 12 - 14

1. Ghi nhớ: “Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”. (Mt 18,14).
2. Suy niệm: Dụ ngôn người mục tử tốt lành đi tìm con chiên, muốn nói về lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người, nhất là với tội nhân được Thiên Chúa tha thứ và đem trở về với lòng đầy yêu thương. Quả thật Thiên Chúa không muốn bất cứ một ai trong chúng ta phải hư nát. Chỉ vì Ngài yêu thương từng người trong chúng ta, Người luôn ân cần săn sóc mỗi người. Vì thế, chúng ta cần phải xác tín hơn nữa về lòng yêu thương của Chúa. Đó chính là động lực thúc đẩy chúng ta và cả tội nhân trở về với Thiên Chúa, từ đó khích lề chúng ta nhiệt thành hơn khi đến với tội nhân và dễ dàng chấp nhận họ.
3. Sống lời Chúa: Hãy tha thứ cho anh em mình.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và sẵn sàng để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an bình vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Amen


THỨ TƯ: 11. 12. 2013
Mt 11, 28 - 30

1. Ghi nhớ: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi” (Mt 11,29).
2. Suy niệm: Đây là kiểu nói của Chúa Giêsu với các tư thầy tư tế Do thái ngày xưa. Nhằm nói với những ai làm lớn thì phải phục vụ (Hc 51,31; Is 55,1; Ca 9,5). Ách và gánh của Chúa Giêsu là đạo lý và Tin Mừng cho mọi người biết rằng theo Chúa là phải hoàn toàn tin, khiêm nhường, hiền lành. “ Hãy học với tôi ” Chúa mời gọi mọi người trong chúng ta hãy tin tưởng tuyệt đối vào Ngài. Vì thế, để sống trọn vẹn niềm tin ấy thì ta hãy noi gương Chúa sống khiêm nhường đối với Thiên Chúa và hiền lành đối với tha nhân. Và như vậy tâm hồn ta sẽ được nghĩ ngơi và bồi dưỡng, vì Ngài luôn bổ sức cho những ai biết chạy đến với Ngài.
3. Sống lời Chúa: tập sống Khiêm nhường và hiền lành
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống Khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã dạy con. Amen


THỨ NĂM: 12. 12. 2013
Mt 11, 11 - 15

1. Ghi nhớ: “Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả” (Mt 11,11).
2. Suy niệm : Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Ngài muốn cho chúng ta thấy kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông Gioan. Chúng ta thấy rằng, người Kitô hữu của chúng ta hơn Gioan. Bởi vì, Gioan sống vào thời kỳ chuẩn bị ơn cứu độ, con chúng ta đang sống ở thời kỳ thực hiện ơn cứu độ. Vì thế, chúng ta nhận ra rằng: nghe, hiểu, biết Tin Mừng chưa hẳn là đủ mà còn phải sống Tin Mừng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nữa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải hết sức nhẩn nại hy sinh, kiên trì và nổ lực không ngừng mỗi ngày.
3. Sống lời Chúa: Đem Lời Chúa cho mọi người xung quanh.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nỗ lực mỗi ngày để con thanh tẩy đời sống con, chuẩn bị đón Chúa vào Mùa Giáng Sinh sắp tới. Amen


THỨ SÁU: 13. 12. 2013
Mt 11, 16 - 19

1. Ghi nhớ: “Tôi phải ví thế hệ này với ai”. (Mt 11,16).
2. Suy niệm: Đức Giêsu vừa khen ngợi Gioan Tẩy Giả xong, Ngài nghĩ ngay đến các luật sĩ, biệt phái và những kẻ cứng lòng tin: “ Tôi phải ví thế hệ này với ai ” . khi đặt tâm tình của chúng ta vào bầu khí mùa vọng, chúng ta được kêu mời dọn lòng đón Chúa bằng cách hoán cải đời sống, ăn năn sám hối, và quyết tâm trở về với Chúa trong vai trò là người con Chúa. Vì thế, chúng ta chỉ thuộc về Thiên Chúa khi chúng ta biết sống niềm tin, nghe lời Ngài và thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.
3. Sống lời Chúa: Siêng năng tham dự thánh lễ mỗi ngày.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức rằng: tin có sự sống đời sau để con chuẩn bị cuộc sống đời này cho tốt đẹp trong mùa vọng này. Amen


THỨ BẢY: 14. 12. 2013
Mt 17, 10 - 13

1. Ghi nhớ: “Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế” (Mt 17, 12).
2. Suy niệm: Chúa Giêsu giải thích cho các Tông đồ biết, vai trò của Elia đã được Gioan tẩy Giả đảm trách, nhưng những người Do Thái không công nhận và đã ngược đãi ông. Gioan làm chứng cho Đức Kitô thì cuối cùng cái chết vẫn bi thảm. Đó cũng như một lời tiên báo: “ Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế ” . Lời loan báo này giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và giá trị của những thói hư tật xấu xung quanh ta. Vì vậy, mùa vọng giúp chúng ta dọn lòng đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối, thanh tẩy đời sống, chừa cải những tính hư tật xấu và nhất là sống tốt với mọi người xung quanh chúng ta.
3. Sống lời Chúa: Chu toàn bổn phận của mình.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức và chu toàn tốt công việc bổn phận của con trong cuộc sống hiện tại. Amen


CHÚA NHẬT III MV: 15. 12. 2013
Mt 11, 2 - 11
1. Ghi nhớ: “Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông”. (Mt 11,11)
2. Suy niệm : Ngồi trong tù thì ai cũng mong được ra, mong tin ở nhà, mong gặp người thân và mong biết được những gì xảy ra bên ngoài. Còn Gioan không mong tin tức ở nhà vì ông đã vào rừng ẩn tu. Ông cũng không bao giờ mong được ra, vì ông nói: “Tôi phải nhỏ xuống để Người lớn lên” điều duy nhất mà Gioan mong mỏi là ông đã dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Ngài đã đến chưa? Phần chúng ta, đang sống trong bể khổ của trần gian cũng chẳng khác gì như Gioan trong tù, chúng ta có cảm thấy khao khát Đấng Cứu Thế đến để giải phóng chúng ta không?
3. Sống Lời Chúa: Sửa đổi tâm hồn đón Chúa.
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực những lời hô hào của thánh Gioan để chúng con sốt sắng rước Chúa Giáng sinh trong tâm hồn chúng con. Amen.


THỨ HAI: 16. 12. 2013
Mt 21, 23 - 27

1. Ghi nhớ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”. (Mt 21,27).
2. Suy niệm: Bài Tin Mừng cho ta thấy những người lãnh đạo Do thái tìm mọi cách để hại Đức Giêsu, họ căm ghét và tìm mọi cách để giết Ngài, nhưng chưa dám ra tay vì còn sợ dân chúng. Cũng vậy, khi chúng ta không có thiện chí đủ, hoặc thiếu khiêm nhường để thực thi lời dạy của Chúa chắc chắn chúng ta sẽ đi trong đêm tối của đức tin. Trong tâm tình của mùa vọng chúng ta hãy quyết lòng chạy đến với Chúa vì Ngài là Đấng cứu độ chúng, nên mỗi người hãy tỉnh thức để đón Chúa đến trong giây phút hiện tại và trong giờ sau hết của cuộc đời mình.
3. Sống lời Chúa: Sống khiêm nhường với mọi người.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con sẵn sàng chờ đợi Chúa đến dù bất cứ lúc nào trong cuộc sống của con. Amen


THỨ BA: 17. 12. 2013
Mt 1, 1 - 17

1. Ghi nhớ: “Từ tổ phụ Ápraham đến Vua Đavit là mười bốn đời”. (Mt 1,17).
2. Suy niệm: Khi nghe gia phả Đức Giêsu, chúng ta thấy khi chọn con số 14 để chia gia phả làm ba giai đoạn bằng nhau, Matthêu gợi lên sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Số 3 và số 7 là hai con số đạo đức được coi là biểu tượng của sự hoàn chỉnh; 14 là hai lần 7; ba chuổi 14 diễn tả sự đều đặn kỳ diệu trong lịch sử Apraham đến Chúa Giêsu. Sau những hàng chữ khô khan của bản kê khai ấy, ta thấy được cả một lịch sử yêu thương của Thiên Chúa đối với dân người và đối với tất cả nhân loại. Hơn nữa, Đức Giêsu tuy sinh ra sau cùng nhưng Ngài lại đứng đầu. Điều này chứng tỏ Ngài là cùng đích của lịch sử, và như thế ơn cứu chuộc của Thiên Chúa chảy ra trên mọi dân tộc chứ không dành riêng cho một hạng người nào. Đây cũng là đặc điểm của Giáo hội Công giáo. Chúng ta hãy trung thành theo Chúa để hưởng ơn cứu chuộc của Chúa ban cho từng người chúng ta qua dòng lịch sử.
3. Sống lời Chúa: Hãy xác tín hơn mỗi khi nghe lời Chúa.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho conbiết tin tưởng và cậy trông vào Chúa để mỗi ngày con tín thác đời mình cho Chúa. Amen


THỨ TƯ: 18. 12. 2013
Mt 1, 18 - 24

1. Ghi nhớ: “Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. (Mt 1, 21).
2. Suy niệm: Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng Người đã mượn cung lòng Đức Maria để nhập thể và nhập thế hầu có thể thi hành sứ vụ cứu độ ở trần gian. Qua đó, Chúa muốn Mẹ cùng cộng tác vào công trình cứu chuộc của Người. Vì thế, noi gương Mẹ với tư cách là con Thiên Chúa qua Bí tích rửa tội, là Kitô hữu thuộc về Chúa Kitô là thân thể và đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy hiệp thông và cùng cộng tác với Hội thánh để loan báo Tin Mừng ở trần gian này.
3. Sống lời Chúa: Sống vâng phục ý Chúa
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con tin tưởng phó thác và vâng phục thánh ý Chúa cách đặt biệt và trọn vẹn trong cuộc sống mình. Amen


THỨ NĂM: 19. 12. 2013
Lc 1, 5 - 25

1. Ghi nhớ: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời”. (Lc 1,25).
2. Suy niệm: Bài Tin Mừng ghi lại câu chuyện sứ thần truyền tin cho Dacaria và bà Isave đã mang thai ông Gioan cách lạ lùng, là vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Niềm vui và hạnh phúc của bà Êlisabét: một bà mẹ son sẻ nhưng sinh con. Vấn đề son sẻ được đề cập rất nhiều trong Cựu Ước (St 16,12. 25,1. 39,31) (Tp13,2; 1Sm 1,5; Lc1,7) tất cả họ đều là những phụ nữ son sẻ, nhưng đã sinh con và những người con của họ đều là những người đã được Thiên Chúa chọn và dùng vào công trình vĩ đại của Người. Điều đó cho chúng ta thấy sự bất lực của con người lại tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Ngài. Vì thế, khi chúng ta biết nhìn nhận sự bất lực của mình để đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì chính là lúc chúng ta hạnh phúc khi ta thấy được quyền năng của Thiên Chúa thực hiện trên ta.
3. Sống lời Chúa: Hãy phó thác vào tình yêu Chúa .
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra quyền năng của Ngài, để con luôn biết sống phó thác vào Chúa mãi mãi. Amen


THỨ SÁU: 20. 12. 2013
Lc 1, 26 - 38

1. Ghi nhớ: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi theo lời sứ thần nói” . (Lc 1,38).
2. Suy niệm: Trong bài Tin Mừng chúng ta thấy, Thiên Chúa đến với Đức Maria một cách đột ngột không giống như ông Dacaria. Rõ ràng Thiên Chúa nhập thể và nhập thế là lăn xả mình vào trong thân phận của con người, ở nhà của họ, sống với họ, đối thoại với họ. Ngài đi tìm những tâm hồn ở hang cùng ngõ hẻm để cứu độ con người. Cũng vậy, ơn Chúa ban cho mọi người, ở mọi nơi và mọi lúc chứ ơn Chúa không dành riêng cho bất kỳ một ai và ơn của Ngài không hạn hẹp nơi nào hoặc lúc nào. Mùa vọng giúp chúng ta tỉnh thức để đón Chúa, noi gương Mẹ, chúng ta cũng sống tâm tình phó thác, thiện chí để đón Chúa và chấp nhận mọi công việc Chúa trao ban bằng hai chữ “ xin vâng ” .
3. Sống lời Chúa : Hãy công tác vào công việc tông đồ.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria, biết sống khiêm nhường để Chúa có thể gọi con làm bất cứ việc gì vì con cũng là “ nữ tỳ của Ngài ” . Amen


THỨ BẢY: 21. 12. 2013
Lc 1, 39 - 45

1. Ghi nhớ: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. (Lc 1, 45).
2. Suy niệm: Tin Mừng thuật lại câu chuyện Đức Maria đi thăm viếng bà Isave như muốn nhấn mạnh rằng: Đức Maria đã khai mạc cho một nguồn hạnh phúc chân thật, không phải chỉ trông cậy mà thôi nhưng phải có lòng tin sắt đá trong mọi tình huống. Cũng vậy, khi ta có lòng trông cậy và có niềm tin vào quyền năng của Chúa chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Mùa vọng thôi thúc ta tin tưởng vào Thiên Chúa và mau mắn chuẩn bị đón Chúa đến ngõ hầu ta được hạnh phúc khi thấy Chúa luôn ở cùng ta và mãi mãi bên ta.
3. Sống Lời Chúa: Tập quên mình đến với anh chị em.
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra những ơn lành Chúa ban để con luôn thực hiện ơn Chúa và sống ơn Chúa trong suốt cuộc đời của con. Amen.


CHÚA NHẬT IV MV: 22. 12. 2013
Mt 1, 18 - 24
1. Ghi nhớ: “ Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà ”. (Mt 1,24).
2. Suy niệm: Giuse nổi tiếng là người công chính với cuộc sống âm thầm, nên vừa khi nghe sứ Thần báo tin ông liền vâng theo mà không nói một lời nào. Noi gương thánh cả Giuse chúng ta cần tôn trọng thánh ý Chúa qua mọi biến cố, qua tiếng nói lương tâm chân chính và trong sáng, biết nghe tiếng nói của tha nhân nhất là biết vâng lời những người có trách nhiệm với mình. Mùa vọng là cơ hội thuận tiện để chúng ta chiêm ngắm các nhân đức của Thánh cả Giuse. Chúng ta hãy cố gắng noi gương người ngõ hầu ta cũng được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
3. Sống lời Chúa: Sống thầm lặng như gương thánh cả Giuse.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con biết noi theo gương thánh cả Giuse, một người ít nói, thâm thầm nhưng luôn sống đẹp lòng Ngài. Amen


THỨ HAI: 23. 12. 2013
Lc 1, 57 - 66

1. Ghi nhớ: “Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên Cháu là Gioan” ai nấy điều bỡ ngỡ”. (Lc 1,63 ).
2. Suy niệm: Bài Tin mừng ghi lại việc Gioan tẩy giả sinh ra và chịu cắt bì để trình bày cho chúng ta về thân thế và sứ vụ tiền hô của ông. Qua câu chuyện đặt tên cho Gioan, chúng ta không thấy hai ông bà bàn với nhau để đặt tên cho con trẻ, nhưng cả hai đều muốn đặt tên cho con trẻ là Gioan. Lời sứ thần loan báo cho Dacaria đã được ứng nghiệm. Giúp chúng ta xác tín rằng: ở đâu có sự hiệp nhất vì danh Chúa thì ở đó có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cố gắng duy trì sự hiệp nhất này ngõ hầu làm chứng cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống mỗi ngày của mình.
3. Sống lời Chúa : Hãy hiệp nhất và yêu thương nhau.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng đón nhận tất cả mọi người để chúng con có thể sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Amen


THỨ BA: 24. 12. 2013
Lc 1, 67 - 79

1. Ghi nhớ : “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”. (Lc 1, 68)
2. Suy Niệm : Sau một thời gian phải sống trong câm lặng, Dacaria đã được mở miệng trong ngày con trẻ được đặt tên và chịu cắt bì. Dù không nói được thành lời, nhưng chắc tâm hồn của Dacaria đã tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn vì Chúa đã đoái thương cách đặc biệt đến gia đình ông. Nên khi vừa mở miệng nói được, thì lời đầu tiên ông thốt lên là lời chúc tụng Thiên Chúa.  Bài ca chúc tụng mà ông đã hát lên là những lời đã được linh hứng. Ông dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tạ ơn và loan báo về sứ mạng của Gioan, vị tiền hô của Đấng cứu thế. Dacaria ca tụng Thiên Chúa vì Người đã đoái thương đến dân Người. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đã được cụ thể hoá qua Ngôi Lời Nhập Thể làm người. Từ đây, Thiên Chúa ở lại với dân Người cách hữu hình để cứu vớt dân Người và giải thoát họ khỏi xích xiềng tội lỗi. Chúng ta hãy dành những giờ phút thinh lặng bên máng cỏ Chúa Hài Nhi để suy tưởng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Vì loài người tội lỗi chúng ta mà Thiên Chúa đã làm người. Chúng ta hãy để lòng mình thật sự lắng động để cảm nghiệm tình yêu tự huỷ của Thiên Chúa vì loài người chúng ta.
3. Sống Lời Chúa : Hãy làm một việc bác ái cụ thể giúp một người kém may mắn hơn mình như món quà dâng Chúa trong ngày Sinh Nhật của Người.
4. Cầu Nguyện : Lạy Chúa, vì yêu thương nhận loại chúng con mà Chúa đã sinh xuống làm người. Xin cho mầu nhiệm Giáng sinh luôn sống động trong chúng con để chúng con biết hướng lòng về tình yêu Chúa và nỗ lực sống yêu thương anh em của chúng con theo gương của Chúa. Amen.


THỨ TƯ: 25. 12. 2013
Đại Lễ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Lc 2, 15 - 20
1.Ghi nhớ: “Các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bêlem”(Lc 2, 16)
2. Suy niệm: Các mục đồng sau khi nhận được tin báo Đấng Cứu Thế giáng trần, họ liền mau mắn lên đường để chiêm ngắm Chúa Hài Đồng. Họ nhận biết Đấng Cứu Thế được sinh ra bởi Mẹ Maria vì trong hang đá có Mẹ và Thánh Giuse. Mẹ thực là Mẹ Thiên Chúa bởi Mẹ đã sinh hạ Con Thiên Chúa giáng trần. Mừng kính Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin Chúa cho mỗi người Chúa ta được một lòng khiêm nhường như Mẹ, đón nhận tất cả thánh ý Chúa với một lòng tin tưởng phó thác và suy niệm trong lòng những lời Thiên Chúa hứa, và khi đã nhận ra thánh ý Thiên Chúa thì mau mắn thi hành cho dù phía trước còn mờ tối. Nhưng tin rằng có Chúa dẫn đường thì lối đi mờ tối cũng trở nên sáng lạng.
3. Sống Lời Chúa : Sống khiêm nhường phó thác cho ý định của Thiên Chúa.
4. Cầu nguyện : Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con một lòng tin và một lòng phó thác như Mẹ để trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống chúng con được cùng Mẹ mà ca tụng vinh quang của Đấng mà Mẹ đã cưu mang. Amen.


THỨ NĂM: 26. 12. 2013
Thánh Stêphanô
Mt 10, 17 - 22
1. Ghi nhớ: “ Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua Chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết ” (Mt 10, 18).
2. Suy niệm: Thời nào cũng vậy, luôn có những cuộc bách hại hay gây gian nan khốn khó cho những người tin theo Chúa. Chúa Giêsu biết rõ điều đo nên Ngài đã tiên báo, lo liệu và an ủi những chứng nhân của Ngài. Những ai không vững vàng trong niềm tin sẽ dễ dàng bị chao đảo và có thể đi đến nguy cơ đánh mất niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy kiên định và tin tưởng vào Đức Kitô và chiến thắng cuối cùng của Ngài. Đừng để những khó khăn, gian khổ hay bắt bớ của thế gian làm biến đổi lòng ta, nhất là cướp mất đức tin của ta, cho dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.
3. Sống Lời Chúa: Can đảm tuyên xưng đức tin.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con thêm can đản và trung thành, để con không bao giờ nao núng hay sợ hãi trước những quyền lực của thế gian mà chối bỏ Chúa. Amen.


THỨ SÁU: 27. 12. 2013
Thánh Gioan Tông Đồ
Ga 20, 2 - 8

1. Ghi nhớ: “ Ông đã thấy và ông đã tin ”.
(Ga 20,8).
2. Suy niệm: Thánh Gioan thật sự đã gặp Chúa trên bờ sông Gio-đan và sống rất thân mật với Chúa. Đối với ông, Đức Giêsu là Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Người đã ban cuộc sống trần gian qua cuộc nhập thể, qua Lời và hành động, qua cái chết và phục sinh, qua việc sai các môn đệ đi rao giảng. Hôm nay mừng lễ Thánh Gioan Tông đồ chúng ta hãy hướng lòng về Ngài và cảm phục Ngài vì: “ Ông đã thấy và ông đã tin ” . Phần chúng ta đã thấy Hài Nhi sinh ra chúng ta đã tin và sống niềm tin ấy như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?
3. Sống lời Chúa: Hãy đặt hết niềm tin vào Chúa.
4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, xin cho con noi gương thánh Gioan để con cũng tin tưởng và phó thác niềm tin của con vào Chúa mỗi ngày trong cuộc sống của con. Amen


THỨ BẢY: 28. 12. 2013
Mt 2, 13 - 18

1. Ghi nhớ: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy” . (Mt 2, 13)
2. Suy niệm: Từ thế kỷ thứ V, đã có một ngày lễ kính các thánh Anh Hài tử đạo, gắn liền với lễ Giáng Sinh. Nhiều giáo phụ đã ca ngợi các thánh Anh Hài tử đạo này. Không những các Ngài là nhân chứng cho Chúa mà các ngài còn chết thay cho Người nữa. Mặc dù các Ngài không biết nói, nhưng các ngài đã tuyên xưng Chúa Giêsu bằng chính cái chết của mình chỉ vì danh Chúa Giêsu mà thôi. Noi gương các thánh Anh Hài tử đạo hôm nay chúng ta không chỉ tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng nhưng còn tuyên xưng bằng chính việc làm của mình là: hy sinh, chịu khó nhất là làm mọi việc vì lòng bác ái và vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
3. Sống Lời Chúa: Can đảm làm chứng cho Chúa bằng cái chết của mình.
4. Cầu Nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tận tình và bắt chước các thánh Anh Hài chết vì danh Chúa Giêsu. Amen.


CHÚA NHẬT THÁNH GIA: 28. 12. 2008
Mt 2, 13 - 15; 19 - 23
1. Ghi nhớ: “ Ông liền chỗi dậy đưa Hài Nhi và mẹ Người về đất Israel ”. (Mt 2, 21)
2. Suy niệm: Để bảo vệ Hài Nhi Giêsu khỏi cái chết khi mới chào đời, Thánh Giuse và Mẹ Maria phải vượt qua gian nan vất vả vì sự bắt bớ của vua Hêrôđê. Quả thật, khi ở trần gian. Gia đình thánh gia không được hưởng cảnh êm đềm, thanh nhàn, mà phải chịu bao thử thách rất nặng nề ngay trong lúc Hài Nhi mới sinh. Chính Chúa muốn các Ngài phải gặp thử thách rất nặng nề để nêu gương cho chúng ta khi gặp gian nan. Vì thế, ta phải hết sức vui lòng chấp nhận như các ngài. Cho dù thử thách của chúng ta nhiều lúc phải đánh đổi mạng sống để giữ vững niềm tin trong đời sống làm con Chúa hầu mai ngày được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời.
3. Sống lời Chúa: Kiên trì và chấp nhận khi gặp khó khăn.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi gia đình chúng con biết chạy đến cùng các ngài trong mọi lúc, nhất là trong những lúc gian nan. Amen


THỨ HAI: 30. 12. 2013
Lc 2, 36 - 40

1. Ghi nhớ: “ Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem ”. (Lc 2, 38).
2. Suy niệm: Bà Anna quả thật là mẫu gương cho tất cả những ai đang sống trong phận nhỏ: nghèo hèn, bệnh tật, dốt nát, vô tích sự đối với xã hội; vì những người phận nhỏ này Chúa cần dùng đến để hiệp thông với Chúa trong việc ăn chay, cầu nguyện và phụng thờ Thiên Chúa, đồng thời Chúa còn dùng để cộng tác vào công việc loan báo về Chúa cho tha nhân bằng chứng tích của đời sống, bằng lời nói và việc làm. Cũng vậy, cuộc sống của người kitô hữu chúng ta, không chỉ sống cho mình, hoặc cho những người liên hệ đến mình, nhưng là cho Thiên Chúa; bằng những việc ăn chay và cầu nguyện, như gương mẫu của bà Anna xưa.
3. Sống lời Chúa: Trung tín với Chúa và chu toàn bổn phận mình hằng ngày.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức và nói về Chúa cho mọi người bằng chính đời sống của con. Amen


THỨ BA: 31. 12. 2013
Ga 1, 1 - 18

1. Ghi nhớ: “ Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi vì có trước tôi ”. (Ga 1,15).
2. Suy niệm: Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, cho thấy rằng: Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa, từ trước vô cùng, Người vẫn ở cùng Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Gioan làm chứng rằng; Ngôi Lời Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta, và chúng ta đã nhìn thấy vinh quang của Người. Và Gioan kết luận rằng: nhờ sự sung mãn của Đức Giêsu mà hết thảy chúng ta là những Kitô hữu đã nhận được hết ơn này đến ơn khác. Và chúng ta đã được liên kết với Chúa Kitô và Hội thánh của Người. Chẳng những chúng ta hiểu biết chân lý của Chúa, mà còn hợp thành một cộng đồng yêu mến nhau trong tình yêu bao la của Chúa.
3. Sống lời Chúa: Yêu thương anh em như chính mình.
4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu thương nhau để người ngoài nhìn thấy chúng con mà người khen Cha chúng con ở trên trời. Amen