Tháng 11.2013


Khai mạc lúc 19 giờ 30 ngày 15/10/2013

Địa điểm : tại Nhà thờ Đức Bà Hoà Bình.
Chia sẻ Tin Mừng: Anh Võ đức Khanh

Thảo luận: - Phổ biến sách Youcat.
- Cha Đồng hành tặng cho mỗi thành viên một cuốn Youcat.
- Có ý tưởng chuyển sách Youcat thành powerpoint để dễ tiếp cận hoặc để dạy giáo lý.
- Chuẩn bị thánh lễ thứ ba đầu tháng 12 sẽ do hạt SG-CQ phụ trách.

Kết thúc lúc 21giờ cùng ngày.