Bài làm Mục vụ PR

PR. Bài làm 1

                                                                       NHÓM PR

Tên nhóm:

Vision:
 
Mission:
 
Cơ cấu:
 
Sơ đồ tổ chức:
 
Logo:
 
Châm ngôn:
 
Ca múa chủ đạo:
 
 
                                                                    LẬP KẾ HOẠCH 1

           MỤC ĐÍCH
        Sống Lời Chúa
 
 
                                  CHIẾN LƯỢC
               Cầu nguyện, quan tâm…
 
             MỤC TIÊU              CHIẾN THUẬT              LỊCH TRÌNH
1.      Có Thánh Kinh Mua Ngày
  Vận động ân nhân  
  Tặng  
2.      Đọc Thánh Kinh Tại Nhà thờ  
  Tại Nhóm  
  Tại Nhà riêng  
3.      Học Thánh Kinh Tại Nhà thờ  
  Tại Nhóm  
  Tại Nhà riêng  
4.      Cầu nguyện với TK    
     
     
5.      Chia sẻ Lời Chúa Tại Nhà thờ  
  Tại Nhóm  
  Tại Nhà riêng  
  Trên Mạng xã hội  
6.      Sống Lời Chúa Trong gia đình  
  Ngoài xã hội  
     
     

 
 
                                                                    LẬP KẾ HOẠCH 2

                   
MỤC ĐÍCH

Nhóm sinh hoạt đẹp & có hiệu quả
 
 
                                           CHIẾN LƯỢC
                      Cầu nguyện, quan tâm…
 
                   MỤC TIÊU                CHIẾN THUẬT                 LỊCH TRÌNH
1.      Gặp gỡ    
     
     
2.      Giao lưu    
     
     
3.      Họp linh đạo    
     
     
4.      Trao đổi kỹ thuật    
     
     
5.      Học hỏi    
     
     
     
6.      Nghiên cứu    
     
     
7.      Nâng đỡ    
     
     
     

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
PR.Bài làm 1.docx13.57 KB
Đếm Nguyệt Tác: 
0