Chương trình lễ mừng Chúa giáng sinh

 

NGÀY 24/12/2013:
18h00: Hoạt cảnh Giáng Sinh

19h00: Thánh lễ dành cho thiếu nhi.

21h00: Canh thức mừng Chúa Giáng Sinh

22h00: THÁNH LỄ GIÁNG SINH

NGÀY 25/12/2013:

06h00: Thánh lễ rạng đông

17h30: Thánh lễ chiều

NGÀY 31/12/2013:

17h30: Thánh lễ tất niên.

NGÀY 01/01/2014:

05h00: Thánh lễ đầu năm mới 2014

 

Phú Hoà ngày 01/12/2013

  Tm HĐMV Gx Phú Hoà