Giáo điểm Tin Mừng

Các anh chị trong lớp giáo lý Tân tòng và hôn nhân được lãnh nhận các Bí tích trong đêm Vọng Phục Sinh
Ngày làm phép đất chuẩn bị khởi công xây dựng giáo điểm Tin Mừng
GIÁO ĐIỂM TIN MỪNG
---+---

+ Ngày thành lập: 03/10/2010 (Ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi). 
+ Bổn mạng: Chúa Giê su Hài Đồng, mừng trọng thể ngày 25/12
+ Địa chỉ: 1201/12 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh

+ E-mail: giaodiemtinmung@gmail.com
+ Fabook: https://www.facebook.com/GiaoDiemTinMung

 
 
 Cha Giuse Tran Đinh Long
 
 
Giờ Thánh Lễ Trong Tuần
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chúa Nhật
15g00
Cầu nguyện
15g00
Cầu nguyện
15g00
Cầu nguyện
15g00
Cầu nguyện
15g00
Cầu nguyện
14g00
Cầu nguyện
13g00
Cầu nguyện
17g00
Thánh lễ
17g00
Thánh lễ
17g00
Thánh lễ
17g00
Thánh lễ
17g00
Thánh lễ
16g15
(Lễ ngày thứ 7)
15g00
Thánh lễ
          17g00
Thánh lễ
19g00
Thánh lễ

♦ Rửa tội: Thứ Hai đầu tháng sau Thánh lễ

Công tác Huấn giáo :

♦ Lớp Khai tâm, Xưng tội và Rước Lễ:
           Sáng Chúa nhật: 7g00.
                    
♦ Giáo lý Hôn nhân và dự tòng: Thời gian học 19g00 thứ Sáu và Thứ Bảy hằng tuần.

Giải tội: Trước các giờ lễ trong tuần
Cho Bệnh nhân rước lễ:  Sau thánh lễ chiều thứ 7 và Chúa nhật

Địa chỉ: 1201/12 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
https://www.google.com/maps/place/Gi%C3%A1o+%C4%90i%E1%BB%83m+Tin+M%E1%BB%ABng/@10.6201044,106.7371881,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x317539f22c25278b:0x809b5b393feb6313!8m2!3d10.6201044!4d106.7393768