Tháng 12.2013

 

Thời gian: Sáng Thứ Bảy 14/12/2013
Địa điểm: Phòng họp Nhà Truyền Thống, Trung tâm Mục vụ TGP 
  • 07g30: Đón tiếp, gặp gỡ, giao lưu
  • 08g00: Khai mạc - Triển khai nội dung: Nhìn lại việc sử dụng titoco
  • 09g30: Giải lao
  • 09g45: Cha Trưởng ban giúp các thành viên tĩnh tâm Mùa Vọng
  • 10g10: Trao đổi
  • 11g00: Kết thúc.

Cha Trưởng ban giải thích ý nghĩa việc sử dụng mạng xã hội titoco
Soeur Duyên Sa điểm lại các trang titoco giáo xứ