Hội Con Đức Mẹ

HỘI CON  ĐỨC MẸ GIÁO XỨ CHỢ QUÁN

Hội Con Đức Mẹ

Lược sử: 

Giới Trẻ Con Đức Mẹ Giáo xứ Chợ Quán hoạt động trở lại từ năm 1993. Hiện có 21 thành viên bao gồm 9 tận hiến, 11 tuyên hứa, 9 tập sự.

Linh Huớng : Cha Sở Phanxicô Xaviê Lê văn Nhạc
                        & Quý Soeur Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

Mừng Bổn Mạng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiểm 8-12 

Danh sách Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2011 - 2014

                    1. Trưởng :     Madalêna Nguyễn thị Út
                    2.  Phó :          Giuse Bạch Chí Linh

Sinh Hoạt
                   
Họp mỗi tối chủ nhật từ 19g15 - 20g30
                     -  Chia sẻ Lời Chúa
                     -  Học nhân bản ( thủ bản Con Đức Mẹ)
                     -  Báo cáo công tác
                     -  sinh hoạt ( kỷ năng sống)

Điều kiện gia nhập 

                       Tất cả bạn trẻ nam nữ muốn thánh hóa bản thân và phục vụ Giáo Hội theo tinh thần Thánh Vinh Sơn.

Các bài viết của Hội Con Đức Mẹ (Xin bấm vào tựa bài để xem)

Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động (1993-2013) của Hội Con Đức Mẹ

Nhà sách Đức Mẹ 2013