Giáo khu 1

GIÁO KHU 1

Lược sử

Giáo khu 1 Anrê Dũng Lạc bao gồm 83 hộ cư ngụ tại khu vực  hẻm sau Nhà Thờ  đường Trần Bình Trọng- một phần đường Phan văn Trị - Nguyễn Biểu và Nguyễn Trãi.

Số hộ gia đình Công Giáo :

* Nguyễn Trải                            12 hộ
* Nguyễn Biểu                           20 hộ
* Phan văn Trị                           26 hộ
* Trần Bình Trọng                      25 hộ 

Tổng cộng có  83 hộ với  443 giáo dân

Bổn Mạng: Thánh Anrê Dũng Lạc mừng ngày 24/11

Danh sách Ban Chấp Hành

*  Nhiệm kỳ 2011-2014
Trưởng Giáo Khu :                               Phaolô Vũ văn Ngò
Phó kiêm Ủy viên Phụng Vụ :              Gioan Baotixita  Mai Thanh Cường
Ủy viên Bác ái xã hội :                         Catarina Ngô thị Trí

* Nhiệm kỳ 2014-2017
Trưởng Giáo khu :                               Phaolô Vũ văn Ngò
Ủy viên Bác ái:                                     Catarina Ngô thị Trí   

Phó Giáo Khu:                                     Giuse Trần văn Hậu
Ủy viên Phụng vụ:                                Antôn Nguyễn Thế Duyệt           

Anh Phaolo Vũ văn Ngò