Phỏngvấn cha hạttrưởng nhân mùa GS 2013

Chiều tối 23/12/2013, nhóm MVTT hạt Xóm Mới đã có buổi phỏng vấn cha hạt trưởng Đaminh Đinh Ngọc Lễ, trước thềm Giáng Sinh và năm mới 2014
(Lê Tân quay và tải lên)

Video khác