Lời Chúa CN 1-TN A

alt

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7
"Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người".

Trích sách Tiên tri Isaia.
Đây là lời Chúa phán: "Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm".
Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10
Đáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.
2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.

BÀI ĐỌC II: Cv 10, 34-38
"Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người".

Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: "Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Israel, loan tin bình an, nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giuđa, khởi đầu từ Galilêa, sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giêsu thành Nadarét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người".
Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: x. Mc 9, 7
Alleluia, alleluia! - Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: "Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người". - Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 3, 13-17
"Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống  trên mình Người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: "Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?" Chúa Giêsu liền đáp lại: "Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế". Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: "Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta".
Đó là lời Chúa.
   

 

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

GIỐNG HÌNH ẢNH CHÚA

Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan Tiền Hô, có lẽ là Lễ Mừng quan trọng nhất để người Kitô hữu tìm về hình ảnh thật của mình đã được Chúa dựng nên, qua Bí Tích Rửa Tội. Trong phép rửa của Chúa Giêsu tại sông Giôđan, người ta chứng kiến sự hiện diện thật của Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần và Chúa Cha qua sự kiện trời mở ra và các hoạt động của Chúa Thánh Thần và Chúa Cha. Cả Ba Ngôi dưới ánh sáng đức tin Kitô giáo chỉ là một Thiên Chúa duy nhất có cùng bản tính và quyền năng như nhau. Khi tìm lại hình ảnh thật của mình trong Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi người Kitô hữu chắc chắn sẽ thắc mắc: Vậy Thiên Chúa giống như thế nào để thật sự hình ảnh của mình đang là và sẽ là?

Có lẽ không ai dám diễn tả hình ảnh thật của Thiên Chúa trong một câu trả lời hay một quan niệm duy nhất từ trí khôn nhân loại. Tiên tri Ezekiel có lần đã xác định: Tên của Thiên Chúa đã bị phàm tục hóa giữa các dân tộc! Bởi thiên hạ đã phác họa hình ảnh của Người trong quan niệm trần tục của họ. Nếu tôi quay về gia đình mình và nói rằng Thiên Chúa giống hình ảnh cha tôi, hay ngược lại cha mẹ tôi là hình ảnh của Thiên Chúa cho tôi theo, thì lập tức hình ảnh của Thiên Chúa sẽ được phác họa khác nhau trên cả tỷ khuôn mặt và tính tình khác nhau nơi các cha mẹ trong các gia đình trên thế giới trong cả chiều kích tốt lẫn xấu. Quả thực tôi sẽ không thể nhốt hình ảnh Thiên Chúa trong quan niệm nhân loại của mình.

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Gioan có lần đã nói với các tông đồ: Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha của Thầy (Jn 14: 7); hoặc Ngài xác định với người Do Thái: Tôi và Cha tôi là một (Jn 10: 30). Như thế chỉ có một cách duy nhất để nhận ra hình ảnh thật của Thiên Chúa nơi mình, là soi mình trong Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhìn mình trong Chúa Kitô là chấp nhận con đường và cuộc đời cứu chuộc của người cho nhân loại. Tất cả gồm tóm trong những chữ "chu toàn ý Cha."

Từ sứ điệp này, con người sẽ khám phá ra mình giống Thiên Chúa được bao nhiêu trên hành trình đức tin và cuộc sống nhân loại. Ý nghĩa của Bí Tích Rửa Tội là đưa ta về với hình ảnh thật của Thiên Chúa không tỳ ố tội lỗi, tức là chấp nhận một cuộc đổi đời liên lỷ để luôn bước đi trong ánh sáng sự thật của Tin Mừng, của Lề Luật và con đường thánh thiện của Chúa Kitô được tiềm ẩn trong mỗi biến cố cuộc đời mình. Hình ảnh thật của Thiên Chúa từ đó sẽ từ từ hiện rõ trên đời ta và được đo bằng tình yêu liên kết ta mật thiết với Chúa Kitô như sự duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi trong chúng ta vậy.

Lm. Raphael Xuân Nguyên