Tháng 12.2013

                         HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN THÁNG 12 - 2013

 Khai mạc lúc 19g30  ngày 21 tháng 12 năm 2013  Tại Gx.Trung Mỹ Tây
Tin Mừng: Thánh Luca 1,39-45
   Ngày ấy,Maria trỗi dậy,và vội vã ra đi tiến lên miền núi,đến một thành xứ Giuđêa.Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabét.Và khi bà Êlisabét nghe lời chào của Maria,thì hài nhi nhẩy mừng trong lòng bà,và bà Êlisabét được đầy Chúa Thánh Thần.Bà kêu lớn tiếng rằng:" Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc.Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào,hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi.Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện."
 Chia sẻ Tin Mừng:   Trưởng nhóm hạt ( cha ĐH bận công tác MV )Sau khi được sứ thần truyền tin và thụ thai.Con một Thiên Chúa.Đức Maria vội vã lên đường đi thăm người chị họ Êlisabét,rồi ở lại giúp đỡ người chị họ lớn tuổi đang mang thai con đầu lòng.Thiên Chúa đang ngự trong cung lòng thanh khiết của Đức Mẹ, và qua Đúc Mẹ,Thiên Chúa đến viếng thăm con người,đem niềm vui cứu độ đến cho con người,đến nỗi Gioan Tẩy giả nhảy mừng trong lòng mẹ.Ngày nay,Chúa cũng muốn đến thăm và đem niềm vui cứu độ đến cho mọi người,và Chúa cần chúng ta cộng tác với Ngài.Chúng ta có sẵn sàng như Đức Mẹ không?.
 Cầu nguyện:Lạy Chúa,xin cho chúng con nhận ra Chúa đang đến viếng thăm anh chị em MVTT chúng con.Và xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ,để đem Chúa đến cho người khác,nhất là nhũng anh chị em đang cần đến sự giúp đỡ của chúng con.Amen
Thảo luận: trao đổi công tác trong tháng 12 này có Thánh lễ Giáng sinh các thành viên cố gắng viết tin về sự kiện trọng đại của Gx.và nơi nào chưa có thành viên MVTT. hoặc Gx nào thiếu kỹ thuật để tác nghiệp thì báo về nhóm MVTT hạt để có phương án hỗ trợ.
Chia sẻ kỹ thuật truyền thông: anh Gb.Định chia sẻ về cách giảm hình cho có chất lượng
 anh Vincent Thanh Bình chia sẻ cách viết tin và cách gởi về BBT. MVTT Giáo phận.
    Kết thúc lúc 20g45.