Tháng 01.2014

                       HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN THÁNG 01/2014

Khai mạc lúc 19g30  ngày 18 tháng 01 năm 2014  Tại Gx.Trung Mỹ Tây
Tin mừng: Mc 2,13-17.
Khi ấy ,Chúa Gie6su đi dọc theo bờ biển,toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ.Khi vừa đi qua,Người thấy ông Lêvi con của Alphê đang ngồi nơi bàn thu thuế,Người bảo ông:" Hãy theo ta."Ông liền đứng dậy theo Người.Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông,nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của người,vì đã có nhiều kẻ theo Người.Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi,liền nói với các môn đệ Người rằng:" Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?" Nghe vậy,Chúa Gie6su bảo họ:" Những người khỏe mạnh không cần gì đến thầy thuốc,nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính,mà kêu gọi những người tội lỗi."
Chia sẻ Tin mừng:  Cha đồng hành nhóm hạt - Những người thu thuế và gái điếm bị coi là những kẻ tội lỗi công khai và bị mọi người khinh ghét.Vậy mà Chúa Gie6su lại ngồi đồng bàn với họ.Thiên Chúa chí Thánh làm sao lại đồng bàn với quân tội lỗi như thế? Các luật sĩ và biệt phái khó chịu là phải.Thế nhưng họ quên mất rằng Thiên Chúa chí thánh cũng là Thiên Chúa giàu lòng thương xót.Ai trong chúng ta không cần đến lòng Chúa thương xót? Những ai kiêu căng tự mãn,cho mình là người đạo đức và không cần được Chúa tha thứ,kẻ ấy đã tự kết án chính mình.Phúc cho ai có lòng khiêm tốn vì sẽ nhận được tình Chúa xót thương
Cầu nguyện:  Lạy Chúa,xin dạy thành viên MVTT chúng con sống tình thương yêu,xin biến đổi chúng con nên những con người có lòng thương xót,cảm thông với người khác,để chúng con xứng đáng được Chúa xót thương.Amen
Thảo luận:  Cha đồng hành đưa ra chương trình chúc tết cha quản hạt và lên chương trình thăm các thành viên trong ngày tết.Cha đồng hành đã tặng mỗi anh chị em một cuốn sổ để ghi chép các thông tin trong nghiệp vụ của mình.
 anh Đaminh Thiên đã trao đổi về đề nghị các thành viên nên tham gia các khóa học của MVTT để nâng cao nghiệp vụ.
anh Trưởng nhóm đề nghị anh chị em của các Gx.nên đưa những tin tổ chức Thánh lễ cũng như sinh hoạt của Gx.Nếu xứ nào không đủ điều kiện đẻ làm thì nhờ MVTT Hạt giúp đỡ làm giúp.
Chia sẻ kỹ thuật Truyền thông: Cha đồng hành cũng hướng dẫn cách chụp hình cho đủ sáng ,và nhiều sáng kiến của các anh chị em làm cho tốt công việc được trao.
Kết thúc: Lúc 20g45