Đăng bài ở new.titoco.vn

         
              Đăng bài ở new.titoco.vn
 

 1. Đăng nhập(login) tìm ở phía dưới cùng bên góc trái. Điền tên người dùng và mật khẩu xong và bấm đăng nhập
 • Tên người dùng:
 • Mật khẩu:
 • Đăng nhập:

Đăng nhập xong sẽ cho thấy người dùng (username) là thành viên của những trang nào (trang GX, trang MVTT giáo hạt,  như hình dưới.) Nhóm trưởng là quản trị viên các trang GX trong hạt và trang MVTT hạt. Quản trị trang có thể đăng, sắp xếp, xóa tất cả các bài ở trang (cả bài của mình và của các thành viên khác)

Group membership: 
Giáo xứ Thạch Đà
MVTT Xóm Mới

 
II- Đăng xuất

Tìm USER MENU ở cột bên phải trang và bấm đăng xuất
         
III- Đăng bài mới:  có 3 bước A, B, C 

 1.  Tìm các mục ở bên phải và chọn:  TẠO NỘI DUNG

Tạo nội dung trang GX và trang MVTT hạt đều có 4 nội dung:
         .    Audio

 1.  Chọn đăng một bài mới sẽ có 6 đề mục cần thực hiện:

       1.  Tiêu đề *

       2.   Nội dung hoặc Body (đây là phần chính; thân bài)

       3.  Ảnh đại diện và  Mô tả ảnh đại diện (2 mục này chỉ dành cho “Tiêu điểm” ) 

       4. Tiêu điểm * (có, không/ trang mặc định là không/ chọn “” thì sẽ chạy tự động 1 đoạn ngắn ở đầu trang)

       5. Danh mục * (bấm mũi tên cho sổ xuống các danh mục để chọn…./ Trang mặc định là “Thông báo”

       6. Trang web * (để như mặc định)

 Lưu ý:
 
- Những trường có dấu sao (*) là bắt buộc phải có, nếu không trang sẽ từ chối đăng. (Như thế có thể có những bài không có nội dung mà chỉ có tiêu đề, danh mục .v.v… và ta sẽ tạo nội dung sau)  Cần lưu ý đến trường Danh mục * nếu không bài mới sẽ được mặc định vào danh mục: Thông báo
- Có thể copy ảnh từ trên web vào trường Nội dung  và  Ảnh đại diện 
 

C. Thực hiện xong hết bấm:  Lưu
 
IV- Sửa, Xóa bài đã đăng

 • Xem
 • Sửa
 • A- Sửa: chọn Sửa , giao diện hiện lên như trong bài đăng mới và tiến hành sửa và bấm Lưu
 • Có thể chuyển 1 bài từ danh mục này sang danh mục khác bằng cách lựa chọn lại Danh mục
 • B- Xóa: chọn Sửa, giao diện hiện lên như trong bài đăng mới và bấm Xóa --> bấm Delete

 
            ---------------------------------
 
                                               Chúc mừng lễ bổn mạng thánh Phanxicô Salêsiô
                                            Chúc mừng năm mới
                                                     25/1/2014 An-tôn Lê Tân