Liên nhóm đi chúc tết quý cha

Sáng Mùng Ba Tết Giáp Ngọ, đại diện Liên Ban Mục vụ gồm: Truyền Thông, Caritas, Giáo chức Công giáo và Ban liên lạc Mục vụ Gia đình đã đến chúc Tết cha Hạt trưởng kiêm Linh hướng GCCG và MV Gia đình, cha chánh xứ Gx. Hà Đông kiêm đặc trách Caritas hạt Xóm Mới, cha chánh xứ Gx. Tử Đình kiêm linh mục đồng hành Truyền thông Xóm Mới, cha chánh xứ Gx. Trung Bắc, Gx. Bắc Dũng. Quý cha rất vui vì từ nhiều năm qua, các nhóm đã liên kết với nhau, góp phần tạo nên những sinh hoạt rất sinh động và thiết thực trong giáo hạt.

Chúc tết cha Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội kiêm Hạt trưởng hạt Xóm Mới
 

Chúc tết cha Phaolô Nguyễn Thực, chánh xứ Hà Đông kiêm đặc trách Caritas
 

Chúc tết cha Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ, chánh xứ Gx. Trung Bắc