Lời Chúa CN 6-TN A

alt

BÀI ĐỌC I:  Hc 15, 16-21 (Hl 15-20)
"Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác".

Trích sách Huấn Ca.
Nếu ngươi muốn tuân giữ các giới răn: việc trung thành giữ các giới răn là tuỳ ở ngươi. Người đặt trước mặt ngươi nước và lửa, ngươi muốn cái gì, thì giơ tay ra trên đó. Trước mặt con người là sự sống và sự chết, sự lành và sự dữ, họ thích thứ nào, thì được thứ ấy. Bởi chưng, Thiên Chúa đầy khôn ngoan, hùng dũng và toàn năng, Người luôn luôn nhìn thấy mọi loài. Chúa nhìn đến những kẻ kính sợ Người, và thấu suốt mọi hành động của con người. Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác, và không cho phép một ai phạm tội.   Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA:  Tv 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34.
Đáp: Phước đức những ai tiến thân trong pháp luật của Chúa.

Xướng: 1) Phước đức những ai theo đường lối tinh tuyền, họ tiến thân trong pháp luật của Chúa. Phước đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm kiếm tìm Ngài.
2) Phần Chúa, Ngài ban bố huấn lệnh, cốt để người ta tuân giữ hết sức ân cần. Nguyện cho đường nẻo con vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.
3)Xin gia ân cho tôi tớ Ngài được sống, để tuân giữ những lời Ngài răn. Xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa.
4)Lạy Chúa, xin dạy bảo con đường lối thánh chỉ Ngài, để con tuân giữ cho bằng triệt để. Xin dạy con, để con tuân theo luật pháp Ngài, và để con hết lòng tuân giữ luật đó.

BÀI ĐỌC II:  1 Cr 2, 6-10
"Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở, để làm nên sự hiển vinh của chúng ta".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.
Anh em thân mến, chúng tôi có bàn giải sự khôn ngoan với những người toàn thiện, mà đó không phải là sự khôn ngoan của thế gian, cũng không phải của những bậc vua chúa thế trần, hạng người đã bị dồn vào chỗ hư vong. Nhưng chúng tôi thuyết sự khôn ngoan đầy nhiệm mầu của Thiên Chúa vẫn được giấu kín, mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn thuở để làm nên sự hiển vinh của chúng tôi. Sự khôn ngoan đó, không một ai trong các vua chúa thế trần đã biết tới: vì giá thử nhận biết, hẳn họ đã không đóng đinh Chúa sự hiển vinh. Nhưng chúng tôi rao giảng như lời đã chép: "Sự mắt chưa từng thấy, tai chưa từng nghe, và lòng người cũng chưa từng mơ ước tới, đó là tất cả những điều Thiên Chúa đã làm cho những ai yêu mến Người". Bởi chưng Thiên Chúa đã mạc khải điều đó cho chúng tôi do Thánh Thần của Người. †Thật vậy, Thánh Thần thấu suốt mọi sự, cả những điều thâm sâu của Thiên Chúa.‡   Đó là lời Chúa.

ALLELUIA:  Ga 1, 14 và 12b
Alleluia, Alleluia! Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM:  Mt 5, 17-37   (bài dài)
"Người xưa đã bảo như thế, còn Ta, Ta bảo các con thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".  Đó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này:  Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".    Đó là lời Chúa.     

 

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

CÁI TÔI, CÁI BẪY

Trong đời sống thiêng liêng, cái tôi hình như không có chỗ đứng, bởi Chúa Kitô đã nói: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta”. Như thế, từ bỏ cái tôi chính là cách duy nhất để trở thành môn đệ Chúa Kitô và nên thánh. Tuy nhiên, ngược lại, khi từ bỏ cái tôi, không có nghĩa là hủy diệt mình khỏi sự hiện hữu, vì cũng chính cái tôi ấy sẽ là đơn vị hiện hữu và rất thực, rất căn bản để làm nên chính mình, và là khởi điểm của con đường nên thánh, tức trở nên giống Thiên Chúa hơn.

Điều chúng ta suy tư về cái tôi trong đời sống thiêng liêng là biết nhận ra cái tôi của mình như cái bẫy cho chính mình. Khi cái tôi trở thành cái bẫy cho tôi, lúc đó tôi sẽ chỉ thấy mình ln hơn tất cả mọi thứ; nó sẽ che khuất tôi khỏi thánh nhan Chúa và sự hiện diện của Người trong các tạo vật. Nó sẽ trở thành cái bóng vĩ đại che khuất tôi khỏi sự hiện diện của tha nhân quanh mình, và lập tức tôi sẽ rơi vào tình trạng kiêu căng bao trùm lên tất cả. Cái tôi ấy luôn thúc đẩy tôi sống vhình thức, ích kỷ, và xâm lấn tha nhân. Và dĩ nhiên Satan sẽ điều khiển tôi như cái máy trong tình trạng mù quáng kiêu căng này.

Chúa Giêsu Kitô, dù là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, đã phán rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến hủy bỏ, nhưng để kiện toàn"; cho dù chính Ngài có đủ quyền năng để làm nên một bộ luật hoàn toàn mới khác với luật cũ. Điều đó trước hết đánh tan những dị nghị của nhóm Biệt Phái thường kết án Chúa Giêsu không tuân thủ ngày Sabath; và thứ đến cho thấy rằng, đức bác ái trong luật mới mà Chúa Kitô kiện toàn sẽ vô cùng bao la và quảng đại như chính cuộc khổ nạn trên thập giá mà Ngài tự ý chấp nhận như hy tế tình yêu cứu chuộc nhân loại.  Và một khi những ai theo Chúa Kitô, nghĩa là mang trên mình danh hiệu Kitô hữu, cũng sẽ theo gương Ngài từ bỏ cái tôi ích kỷ như cái bẫy trong đời sống thiêng liêng, để có thể can đảm giữ trọn Lề Luật trong nghi thức, và hoàn hảo Lề Luật trong tinh thần yêu thương và thứ tha như của lễ hy sinh mới hằng ngày trên bàn thờ.

Của lễ đó không là nghi thức buồn chán, nhưng là sự đóng góp hy sinh sống động trong tiến trình từ bỏ: "Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, hãy để của lễ tại bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ".  Đòi hỏi từ bỏ cái tôi của Đức Kitô sẽ thanh tẩy tâm hồn các tín hữu nên hoàn thiện và được sống trong an bình; và trong trạng thái bình an ấy, họ sẽ dễ dàng khiêm tốn nhận ra quyền năng và tình thương Chúa trên mình, cũng như dễ dàng chia sẻ với những giới hạn và yếu đuối của tha nhân trên hành trình đức tin trong đời sống thiêng liêng vậy.

Lm. Raphael Xuân Nguyên