Tháng 02.2014

BUỔI HỌP LIÊN NHÓM MVTT
TÁN TRỢ - KHUYẾT TẬT - CỘNG TÁC VIÊN
 
1.      Thời gian- Địa điểm:
-        Thời gian: Lúc 9h00, ngày 20 tháng 02 năm 2014.
-        Địa điểm: Tại VP. D7, Trung Tâm MVTT TGP TP.HCM

2.      Thành phần tham dự:
-          Chủ tọa: Anton Nguyễn Bích Tân (Trưởng nhóm Tán Trợ)
-          Giacobe Trần Văn Trung (Trưởng nhóm Khuyết Tật)
-          Maria Trần Thị Thảo
-          Augustino Phan Viết Huy Hùng
-          G.B Hoàng Quang Huy

3.      Chủ đề:
Hát Xin Ngôi Ba Thiên Chúa
a.      Chia sẻ Tin Mừng “ Thầy là Đấng KI-TÔ.” theo thánh (Mc 8, 27-29)
b.      Xác định số lượng thành viên Hoạt Động, Tán Trợ và Khách Mời…
c.      Kế hoạch ngày lễ bổn mạng:  Tán Trợ - Khuyết Tật - Cộng Tác Viên.

4.      Kết thúc:
Hát Tâm Ca Truyền Thông.
           Lúc 10g 45 cùng ngày.