Chương trình học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC MVTT

A.   MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG TỔNG QUAN (58 tiết): dành cho mọi thành viên
 
  1. MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG (6 tiết)
Giáo huấn của Hội Thánh về:
1.    Khái niệm, yếu tố, bản chất, thần học, linh đạo Truyền Thông (2)
2.    Phong cách, hoạt động, họp linh đạo (2)
3.    Tinh thần, liên đới, và dấn thân Truyền Thông (2)
Yêu cầu: Thuộc 6 câu trả lời & 6 bài ca chủ đạo trên album “TT trong Chúa”.
 
  1. MỤC VỤ MẠNG XÃ HỘI (22 tiết)
1.    Blogspot: tạo lập, đăng nhập, post Lời Chúa, lectio divina (6)  
2.    Facebook & Twitter: đăng ký, đăng nhập, post Lời Chúa (2)
3.    Titoco
a.   Đăng ký, đăng nhập (1)
b.   Tạo các danh mục cho Giáo xứ (1)
c.   Tạo các danh mục trên Nhóm hạt (1)
d.   Tạo các danh mục trên Câu lạc bộ (1)
e.   Kỷ yếu Giáo xứ trên Titoco (4)
4.    Nhật tác với Blogspot, Facebook, Twitter, Titoco (6)
Yêu cầu: Mỗi tuần có ít nhất 2 nhật tác. Hợp tác làm kỷ yếu giáo xứ trên Titoco.
 
  1. MỤC VỤ ĐƯA TIN (26 tiết)
1.    Tin nóng (10)
a.    Cấu trúc (1)
b.    Ngữ pháp (1)
c.    Nguyệt tác (8): với Blogspot & Titoco, với Facebook, Twitter, Google +
2.    Tin ảnh tĩnh (8)
a.    Chụp ảnh (2)
b.    Sửa ảnh (2)
c.    Nguyệt tác (4): với Blogspot & Titoco, với Facebook, Twitter, Google +
3.    Tin ảnh động (8)
a.    Cách quay video (1)
b.    Dựng phim (5)
c.    Nguyệt tác (2): với YouTube, Blogspot & Titoco, với Facebook, Twitter, Google +
Yêu cầu: Cuối khóa có 2 tin nóng, 1 tin ảnh tĩnh, 1 tin ảnh động.
 
  1. MỤC VỤ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (Public Relations) (4 tiết)
1.    Định nghĩa, diễn tiến, kế hoạch (2)
2.    Giới thiệu Phần mềm quản lý giáo xứ (2)
Yêu cầu: Cuối khóa lên được 1 kế hoạch PR theo mẫu đề nghị.
 
  1. MỤC VỤ HỘI NHẬP (sinh hoạt tại địa phương)  
1.    Chứng nhận của Cha sở
2.    Phối hợp được với thành viên MVTT giáo xứ để làm kỷ yếu trên Titoco
3.    Đón nhận của Nhóm hạt MVTT & Họp linh đạo Nhóm hạt MVTT
4.    Tham gia 1 câu lạc bộ MVTT & Họp linh đạo câu lạc bộ MVTT
Yêu cầu: Thực hiện được 4 đề mục trên.
 
B. MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG CHUYÊN BIỆT
Sau khi học xong chương trình MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG TỔNG QUAN, tuỳ theo khả năng, địa vị và sở thích, các thành viên sẽ chọn học những ngành dưới đây:
 
 I.    MỤC VỤ TIN PHÓNG SỰ
1.    Tin nóng, Tin mềm
2.    Phóng sự
3.    Giáo huấn của Giáo Hội về báo chí
 
II.    MỤC VỤ TIN ẢNH ÂM THANH
1.    Audio clip
2.    Video clip
3.    YouTube
4.    Giáo huấn của Giáo Hội về Auvideo
 
III.    MỤC VỤ TIN ẢNH ĐỒ HỌA
1.    Cách chụp hình, sửa hình, album hình
2.    Photoshop
3.    Corel Draw
4.    Phim hoạt hình
5.    Mục vụ PR với đồ họa
 
IV.    MỤC VỤ SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH
1.    Biên kịch Lời Chúa
2.    Mục vụ Sân khấu
3.    Mục vụ Điện ảnh
4.    Giáo huấn của Giáo Hội về sân khấu điện ảnh
 
V.    VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG
1.    Giáo huấn của Giáo Hội  về TT
2.    Linh đạo, phong cách, đạo đức, lãnh đạo TT
3.    Mục vụ Quan hệ công chúng (PR)
 
VI.    MỤC VỤ WEB & MẠNG XÃ HỘI
1.    Web
2.    Mạng xã hội
3.    Giáo huấn của Giáo Hội về Internet và Mạng xã hội.
 
C. KHOÁ MVTT MÙA HÈ
Các Khoá MVTT Mùa Hè hằng năm (từ 6 đến 8 tiết) được mở ra cho tất cả các thành viên MVTT, giúp  họ cập nhật những kiến thức MVTT tổng quan cần thiết.
Khoá này cũng nhằm làm cho các thành viên mới và cũ gặp gỡ, sinh hoạt hài hoà với nhau.

Đếm Nguyệt Tác: 
0