Tạo bài viết trong chuyên mục BÀI TẬP LỚP HỌC 14.1

Bước 1: click trái chuột vào login (góc trái dưới màn hình) để đăng nhập
 
 
  
Bước 2: Gõ tên đăng nhập và mật khẩu vào ô “Tên người dùng” và “Mật khẩu” 

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, titocovn sẽ đưa ra một bảng liệt kê ở giữa màn hình, gồm những nhóm mà thành viên này có thể tham gia đăng bài. Tên các nhóm này chứa đường link giúp người sử dụng di chuyển nhanh đến một nhóm nào đó bằng cách click trái chuột.
 

 
Ví dụ ở đây là người dùng muốn đăng bài trong nhóm câu lạc bộ Tin Phóng sự. Click trái chuột vào dòng chữ Tin Phóng sự

Bước 3: titocovn sẽ mở nhóm Tin Phóng sự, trong đó có các menu dành cho user (Sửa – Nhóm hoặc  Edit - Group)
 

 
Bước 4: Ghi tên người dùng vào 1 chuyên mục trong nhóm Tin Phóng sự. (ví dụ: muốn ghi tên vào chuyên mục BÀI TẬP LỚP HỌC 14.1)
 -       Di chuyển xuống cuối trang, tìm đến nhóm lệnh TẠO NỘI DUNG.
-       Click trái chuột vào lệnh BÀI VIẾT CHO CLB 
 
 
 
Bước 5: Titocovn sẽ chuyển sang phần nhập tiêu đề và nội dung bài viết.
Ở bước này cần lưu ý, người dùng sẽ gõ tên vắn tắt của chính mình (gồm họ lót và tên). Người dùng có thể sử dụng khoảng trắng và được phép gỏ dấu tiếng Việt.
 

Bước 6: chọn nơi để hiển thị bài viết.

Di chuyển xuống phần cuối trang, tìm đến menu DANH MỤC
Tại đây, click trái vào mũi tên bên phải trong ô chọn lựa. người dùng sẽ nhận được 1 danh sách, bao gồm các chuyên mục có trong trang CLB Tin Phóng Sự.
Chọn chuyên mục BÀI TẬP LỚP HỌC 14.1
Sau đó, nhớ Click vào chữ LƯU (ở ngay phía trên)
 
 
 
 
Kết quả sẽ được cập nhật như sau:
 
 
Ghi chú cần thiết: Thao tác này chỉ thực hiện lần đầu để ghi tên vào một chuyên mục. Lần thứ hai trở đi, người dùng chỉ cần click trực tiếp vào tên của mình trong chuyên mục đã cập nhật để đưa bài vào.  

Đếm Nguyệt Tác: 
0