Giáo Khu 5

GIÁO KHU 5

Lược sử :  

Giáo khu 5 Phaolô Lộc gồm 49 hộ Công Giáo với 261 giáo dân sống tại các khu vực cụ thể như sau:

- Đường Trần Hưng Đạo :  15 hộ
- Đường Nguyễn Biểu     :  17 hộ
- Đường Phan văn Trị      :  17 hộ

Danh sách Ban Chấp Hành

* Nhiệm kỳ 2011-2014
Trưởng giáo khu :         Terêsa Võ thị Hoàng Mai
-  Phó giáo khu      :         Lucia Lê thị Ngọc Sang
-  Ủy viên Phụng Vụ :       Maria Tăng Ngọc Trâm
-  Ủy viên Bác Ái Xã Hội : Matta Hoàng thị Châu

* Nhiệm kỳ 2014-2017
- Trưởng Giáo Khu::        Tôma Lê Vũ Hoàng Việt
- Phó Giáo Khu:               Gioakim Phạm Minh Luân
- Ủy viên Bác ái:               Matta Hoàng thị Châu 
-Ủy viên Phụng vụ:          Maria Tăng Ngọc Trâm

Bổn Mạng :

Giáo khu 5 nhận thánh Phaolô Lộc làm bổn mạng, lễ kính vào ngày 13/2 hàng năm. Giáo khu 5 luôn noi theo gương thánh nhân : trung thành , tận tụy phục vụ, đồng hành cùng giáo xứ trong mọi công tác, chấp hành sự phân công của Cha Sở và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.