Tháng 03.2014

Thời gian: tối thứ Ba 11-03-2014

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ TGP - Phòng họp Nhà Truyền Thống

18g30: Cầu nguyện khai mạc

18g40: Đọc Phúc Âm và chia sẻ suy niệm.

18g47: Bàn thảo những vấn đề liên quan.

  • Phải nâng cao như thế nào? Cần học gì? Đào sâu kiến thức nào?
  • Xin các thành viên làm phóng sự Mùa Chay của giáo hạt và giáo xứ (hình ảnh và video).
  • 22/3 Tác nghiệp khánh thành đại chủng viện.
  • Ngày Thế giới Truyền Thông năm 2014 CLB Media sẽ làm gì? Mỗi người gửi một số ảnh để triển lãm ảnh. CLB viết tin cũng chọn bài hay để triển lãm. Video cũng chọn phim để triển lãm...
 
19g10: Họp theo nhóm chuyên môn.

Nhóm chụp ảnh


Nhóm quay phim

 
Nhóm viết tin và audio

20:22: Buổi họp kết thúc
Đếm Nguyệt Tác: 
0