Chủ Nhật thứ 2- Mùa Chay A

alt

BÀI ĐỌC I: St 12, 1-4a
"Abraham, người cha Dân Chúa, được kêu gọi".

Trích sách Sáng Thế.
Khi ấy, Chúa phán cùng Abram rằng: "Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc. Ta sẽ ban phúc cho ai chúc phúc ngươi, và chúc dữ cho ai chúc dữ ngươi. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc". Abram liền ra đi, như lời Thiên Chúa phán dạy. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 32, 4-5. 18-19. 20 và 22
Đáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Xướng: 1) Lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa: chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng tôi. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

BÀI ĐỌC II: 2 Tm 1, 8b-10
"Thiên Chúa kêu gọi và chiếu soi chúng ta".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu.
Con thân mến, con hãy đồng lao cộng tác với Cha vì Tin Mừng, nhờ quyền lực của Thiên Chúa, Đấng giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của Người, không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô, nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Đó là lời Chúa.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: Mt 17, 5
Từ trong đám mây sáng chói, có tiếng Chúa Cha phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người".

PHÚC ÂM: Mt 17, 1-9
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại". 
Đó là lời Chúa. 
      

 

alt

SUY NIỆM TIN MỪNG

BIẾN HÌNH: CHÚA BIỀN ĐỔI TA

Trên hành trình đức tin đời người, chắc chắn bạn và tôi sẽ phải trải qua đêm tối đức tin để chứng tỏ mình đang và sẽ trưởng thành hơn trong tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa. Một trong những thắc mắc căn bản và gay cấn nhất liên quan đến niềm tin sẽ trực tiếp đặt chúng ta vào số phận đời đời, và dĩ nhiên có lúc sẽ phải tự hỏi có thiên đàng hay hỏa ngục như đức tin chỉ dạy không. Chúng ta không tự mình xác định có hay không, vì mình chỉ là người mỏng giòn trong thân xác và giới hạn trong tinh thần. Chính Thiên Chúa đã mạc khải những mầu nhiệm của Ngài liên quan đến sự sống đời đời trong Đức Giêsu Kitô, Con yêu dấu của Ngài.

Trong Phúc Âm hôm nay, cảnh Chúa Giêsu hiến hình chính là cảnh thật của Thiên Đàng. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã chứng kiến tận mắt Thầy mình trong ánh sáng siêu việt cùng với sự hiện diện của tiên tri Elia và ông Mai-sen; và đặc biệt là tiếng phán ra của Chúa Cha: đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Vì sự giới hạn của thân phận con người, nên các môn đệ đã ngất đi trước sự uy nghi cao cả của Thiên Chúa và hạnh phúc nước trời. Các ông nói lảm nhảm như kẻ đang mơ, và không biết mình đang nói gì khi lạc vào cảnh thần tiên thiên thai ấy. Điều Phêrô nói phát xuất từ hạnh phúc tột độ mà ông cảm nhận trong trái tim nhân loại: Lạy Thầy, ở đây sung sướng quá, xin cho con được làm ba lều...

Đó chính là cảm nghiệm về sự hiện hữu của Thiên Đàng, nơi có Thiên Chúa ngự trị. Chính Chúa Giêsu đã huấn luyện ông thành vị lãnh đạo đầu tiên cho Hội Thánh của Ngài từ những biến cố đặc biệt, bao gồm cả hạnh phúc được chiêm ngưỡng Ngài biến hình, đến việc tham dự những biến cố thử thách tận cùng của đức tin qua đau khổ trong thân phận con người xảy ra nơi vườn Cây Dầu và trên đồi Sọ. Và dĩ nhiên, Phêrô đã trưởng thành dần dần trong đức tin để sẽ hướng dẫn anh em mình như Chúa Giêsu có lần đã nói với ông.

Cũng như Phêrô và các môn đệ, không ai theo Chúa Kitô mà thoát được thử thách của đêm tối đức tin. Nhưng chúng ta tin rằng, từ những thử thách đó, Thiên Chúa sẽ củng cố đức tin mình bằng những ân huệ đặc biệt của Ngài. Những ân huệ ấy có thể nói là những cảnh Ngài biến hình trong linh hồn con người khi cho họ cảm nghiệm tình yêu của Ngài trong mọi biến cố cuộc đời mình, bao gồm cả khổ đau lẫn vui sướng, để biến đổi họ nên giống Ngài hơn qua công cuộc cứu chuộc của Con yêu dấu Ngài. Hãy mở rộng tâm hồn cho Chúa, chúng ta sẽ cảm nhận được sự biến hình của Đức Kitô và hạnh phúc Thiên Đàng ấy ngay tại trần thế này.

Lm. Raphael Xuân Nguyên