Tháng 03.2014

Họp Linh Đạo Tháng 03-2014

Khai mạc lúc     6g30        ngày 10-03-2014 Tại Nhà Nhóm Trưởng

Chia sẻ Tin Mừng: Bài tin mừng Thứ Hai Tuần I Mùa Chay-A
                                 Anh Daminh Nguyễn Văn Giang
Chia sẻ: Tin Mừng Mt 25, 1-46
Suy niệm: Lạy Chúa Giê su, chính Chúa đã dạy cho con biết Chúa sẽ phán xét mọi người, dù lành day dữ. Và chính Chúa sẽ xét xử con theo lòng con yêu mế  Chúa cách cụ thể nơi những anh chị em nghèo đói, bệnh tật, cùng quẫn, khổ đau chung quanh con. Không ai nói mình yêu mến Chúa mà lại ghét anh chị em của mình.
Chua đã dạy cho con thấy khi con giúp đỡ nhũng người nghèo túng, khi con thăm viếng thon6ng cảm với anh chị em cùng khổ, bệnh tật già nua, là con làm cho Chúa. 

Cầu nguyện: Xin cho con đức tin để con nhận ra Chúa nơi các anh chị em ấy. Chúa đến với con trong thân phận nghèo hèn cùa họ, nhưng con lại vô tâm hoa785c ố tình xua đuổi Chúa hằng ngày. Chúa cho con cuộc sống hiện tại để chuẩn bị cho số phận mai sau, thế mà nhiếu lúc con tự tay đào vực thẳm cho đời mình.
Xin Chúa thưng tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của con. Xin giúp chúng con tận dụng Mùa chay này để sửa đổi đời sống và xin Chúa uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen

Thảo luận:
- Củng cố nhóm hạt
- Góp ý kế hoạch tổ chức ngày TGTT 48.
- Viết tin sinh hoạt các Giáo xứ trong Hạt mùa chay.

Chủ trì phiên họp: Phê rô Nguyễn Văn Thịnh- Nhóm Trưởng
1- Đại diện Ban TV/MVTT Gp: Giuse Phạm quang Thiêm-Tb Kế hoạch
2- Thành viên: Daminh Nguyễn văn Giang; Vinh sơn Vũ đỗ Hoàng Tuấn, Phao lô Phạm anh Tuấn, Simon Lại văn Miễn.

Nội dung:
1- Đại diện BTV: Chuẩn bị ý kiến góp ý cho ngày TGTT; Sứ điệp của Đức Thánh Cha vế ngày TGTT đọc trong các buổi họp để nắm vững tinh thần sứ điệp; nha91c nhợ qui chế(mới) và họp Linh đạo.
2- Mừng sinh nhật Anh Giang 10-3
   Chúc nừng bổn mạng Giuse Anh Phạm quang Thiêm.
3- Góp ý về viết tin, Media(Anh Tuấn); hỗ trợ các GX hoàn thiện Titoco.
4- Viết bài cho Gx mùa chay.
5- Trao đổi kỹ thuật Audio (Anh Tuấn)

Chụp hình lưu niệm.
Kết thúc lúc 20 g 20.