Tháng 02.2014

HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN THÁNG 02 - 2014

     Khai mạc lúc 19g30 ngày 22 tháng 02 năm 2014 Tại: Gx.Trung Mỹ Tây
Tin mừng: Lời Chúa: Mc 9,2-13
     Khi ấy,Chúa Giêsu đưa Phêrô ,Giacobê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao và Người biến hình trước mặt các ông. Rồi Elia cùng Môisen hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu........... Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy,trước khi con Người từ cõi chết sống lại.Các ông tuân lời căn dặn đó,nhưng vẫn tự hỏi nhau:" Từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì?"
      Suy niệm: Sau khi loan báo cuộc thương khó sẽ tới, Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên núi cao,và ở đó,Người bày tỏ vinh quang cho các ông thấy.Mục đích là để các môn đệ hiểu rằng con đường thập giá không phải là đường bế tắc,nhưng là đường dẫn đến vinh quang.Nhờ đó,khi các ông phải chịu đau khổ và thử thách,các ông sẽ không nản lòng,Người Kitô hữu ý thức rằng tin theo Chúa là tiếp tục sống theo khuôn mẫu Chúa Giêsu, với niềm tin và hy vọng chờ đợi ngày vinh quang mà Chúa dành cho mình.
   Cầu nguyện: Lạy Chúa,cũng như các tông đồ,khi nghe nói đến Nước Trời,vinh quang,hạnh phúc đời đời,chúng con rất thích và muốn theo Chúa ngay.Nhưng xin Chúa giúp chúng con những thành viên MVTT chúng con hiểu rằng trước khi có vinh quang thì chúng con phải chia sẻ thập giá với Chúa tại trần gian.Amen

Thảo luận: Cách thức viết bản tin cho hoàn chỉnh.
Chia sẻ kỹ thuật truyền thông: chỉnh sửa hình ảnh theo tiêu chuẩn để đăng hình trên trang web.
Kết thúc: lúc 20g45