Tháng 03.2014

HỌP LINH ĐẠO MVTT HẠT HÓC MÔN Tháng 03 - 2014

  Khai mạc lúc 19g30  ngày 22 tháng 03 năm 2014
 Tin mừng: Mt: 17,1-9
      Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacobe và Gioan là em ông Giacobe đi theo mình.Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ,tới một ngọn núi cao.Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông.Dung nhan Người chói lọi như mặt trời,và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng....
      Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho các thành viên MVTT chúng con biết nhìn nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh và Chúa là Đấng hằng sống.Và chúng con nhận biết rằng một lời truyền tối quan trọng của Chúa Cha  với các thành viên MVTT là " Hãy vâng lời Người".

  Thảo luận:  Các sự kiện trong giáo hạt MVTT Hạt thực hiện công tác thế nào?
  Chia sẻ Kỹ thuật truyền thông:
  Kết thúc: lúc 20g45